Dlaczego Accuride?

Zapoznaj się ze specjalnymi funkcjami, technologiami i certyfikatami, które czynią Accuride wyjątkową i pozwalają nam zagwarantować jakość w szerokim zakresie zastosowań.

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

Poza jednym z najbogatszych asortymentów gotowych i niestandardowych rozwiązań w zakresie ruchu, Accuride oferuje liczne funkcje specjalne i zaawansowane technologie zaprojektowanych w celu usprawnienia zastosowań.

Funkcje mechaniczne

Co odróżnia Accuride od innych? Funkcje specjalne.

Nasz zespół stale poszukuje sposobów na udoskonalanie naszych prowadnic i tworzenie nowych produktów, aby pomóc Ci sprostać wyzwaniom. Przygotowaliśmy poniższe filmy wideo, aby zwrócić uwagę na kilka szczególnych funkcji, z których jesteśmy dumni.

Mechanizm samodomykania

Mechanizm samodomykania

Mechanizm sprężynowy zapobiegający odbiciu podczas zamykania prowadnicy i utrzymywanie jej w pozycji zamkniętej do następnego użycia.

Samoczynnie zamykane prowadnice stosuje się w bardzo różnych środowiskach i branżach, np. w szufladach szpitalnych wózków czy schowkach automatycznych.

Przykłady: 5321SC i 7400-50SC

Mechanizm cichego zamykania

Mechanizm cichego zamykania

Mechanizm spowalniający ruch w ostatniej fazie zamykania w celu uzyskania kontrolowanego i płynnego domknięcia szuflady. Ten opatentowany mechanizm pomaga uniknąć uszkodzenia prowadnicy, szuflady czy jej zawartości, zapobiegając nagłemu, gwałtownemu zamknięciu.

Używa się go w najróżniejszych aplikacjach, ponieważ chroni delikatne lub wartościowe przedmioty przechowywane w szufladach: w gospodarstwie domowym lub archiwach muzealnych i innych zastosowaniach.

Przykłady: 5231EC, 5417EC i 3832EC-B

Mechanizm zwalniania dotykowego

Mechanizm zwalniania dotykowego

Przytrzymuje szuflady w zamkniętym położeniu aż do naciśnięcia przodu prowadnicy. Sprężyna zwalniająca zostaje uruchomiona po wciśnięciu frontu szuflady na głębokość 1,6 mm, wtedy szuflada odskakuje na ok. 5 cm.

Typowe urządzenia, w których estetyka lub ergonomia często wymagają zwalniania dotykowego to aplikacje mobilne, takie jak wózki, kampery, łodzie, jak również aplikacje wykorzystywane w sklepach.

Przykłady: 3832TR i 3832HDTR

Blokada w pozycji wsunietej

Blokada w pozycji wsunietej

Prowadnice z blokada w pozycji zamkniecie zabezpieczaja szuflady, podwozia w polozeniu zamknietym do momentu zwolnienia dzwigni. Mechanizmu tego uzywa sie w róznych aplikacjach, m.in. pólki na towary w japonskich supermarketach czy vany przerobione na kampery.

Blokada w pozycji wysunietej

Blokada w pozycji wysunietej

Prowadnice z blokada w pozycji otwartej zabezpiecza szuflady, podwozia w polozeniu zamknietym az do momentu zwolnienia dzwigni. Mechanizmu tego uzywa sie w róznych aplikacjach, m.in. w podnosnikach odbiorników TV.

Accuride oferuje poza standardowym ocynkowaniem różne poziomy wykończenia, aby zapewnić skuteczną odporność na wilgoć i korozję.

Opcje odporne na korozję

Wykończenie DH - 8 razy większa ochrona niż w przypadku zwykłego wykończenia cynkowego, poddane do 96 godzin testu mgłą solną

Wykończenie DP - Odporność na korozję, poddane do 500 godzin testu mgłą solną Wykończenie aluminiowe Wykończenie stalą nierdzewną

Certyfikaty i stowarzyszenia

Accuride szczyci się produktami i procesami spełniającymi, a często nawet przewyższającymi standardy głównych zrzeszeń branżowych. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci zasługują na najlepsze i sprawdzone rozwiązania ruchu.

ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Accuride jest dumna z tego, że jako pierwszy amerykański producent prowadnic otrzymała certyfikat ISO 9000. Norma ta jest podstawą naszych działań.

Wszystkie zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001.

Zakład Accuride w Niemczech posiada certyfikat ISO 14001.

Accuride Mexicali stosuje się do norm i zasad ISO 14001.

Certyfikat ISO do pobrania

Certyfikat ISO 9001 (Meksyk)

Certyfikat ISO 14001 (Niemcy)

Certyfikat ISO 9001 (Niemcy)

Dbałość o nasze środowisko naturalne

Środowisko jest od dawna priorytetem Accuride i od wielu lat kierujemy się praktykami biznesowymi uwzględniającymi potrzeby środowiska. Accuride podejmuje szereg działań na rzecz środowiska. Niektóre z nich są drobne, inne stanowią poważne zmiany w procesach wytwórczych, np. galwanizacji.

Spełnianie norm dyrektywy 2002/95/WE

Zgodność z dyrektywą o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) oznacza, że produkty (i odpady) zawierają minimalne poziomy ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, PBB i PBDE.

W lipcu 2005 roku Accuride rozpoczęła zmianę procesu galwanizacji z 6-wartościowego na 3-wartościowy, aby dostosować się do norm określonych w dyrektywie RoHS. Obecnie wszystkie prowadnice i komponenty Accuride, takie jak zderzaki i obudowy plastikowe, są zgodne z dyrektywą RoHS. Poskutkowało to zmniejszeniem narażenia na substancje niebezpieczne w całym łańcuchu produktów, od personelu produkcyjnego po użytkownika.

Redukcja zużycia energii

Dzięki usprawnieniom procesów Accuride ograniczyła liczbę urządzeń galwanizacyjnych w naszym zakładzie w Mexicali w Meksyku o jedną trzecią, utrzymując jednocześnie ten sam poziom produkcji. Dzięki temu zaoszczędzono znaczną ilość energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody.

Sprężone powietrze odgrywa rolę w produkcji prowadnic, a zespół inżynierów Accuride opracował innowacyjną metodę utrzymania ciśnienia w systemie, która zmniejsza obciążenie (i energię potrzebną do podtrzymania tego obciążenia) o 10 do 20%.

Przetwarzanie odpadów

Cała woda procesowa jest oczyszczana w celu zneutralizowania lub zminimalizowania szkodliwych składników.

W celu odizolowania ich Accuride stosuje technologicznie zaawansowane polimery.

Zużyte szmaty zostają oczyszczone ze smarów i innych zanieczyszczeń i używa się ich kilkakrotnie. Po ostatnim użyciu są jeszcze raz oczyszczone, a następnie usunięte zgodnie z wymogami ekologicznymi.

Program polityki środowiskowej ISO 14001

Jest to zestaw szczegółowych norm zarządzania środowiskowego. Procedura certyfikacyjna przewiduje przeprowadzenie oceny przez niezależnego audytora. Zakład Accuride w Diez (Niemcy) posiada certyfikat ISO 14001.

Meksykański zakład Mexicali opracował i wdrożył program oparty o standardy i zasady ISO 14001. Wewnętrzny zespół przeprowadza regularne kontrole.

Dążeniem Accuride jest zredukowanie do minimum ujemnych skutków naszej działalności na środowisko. Do założeń naszej polityki środowiskowej należy przestrzeganie miejscowych przepisów ochrony środowiska, a tam, gdzie to praktyczne, robienie więcej niż wymagają normy, wydajne korzystanie z surowców i ograniczanie ilości odpadów.