Ochrona danych osobowych

Ta witryna internetowa jest Pani/Panu udostepniona przez Accuride International Limited. Ochrona i respektowanie Pani/Pana prywatnosci sa dla nas bardzo wazne. Niniejsza Polityka Prywatnosci („Polityka”) wraz z naszymi warunkami korzystania zawiera wazne informacje o tym, kim jestesmy, jak i dlaczego zbieramy, przechowujemy, korzystamy i udostepniamy dane osobowe, Pani/Pana prawa w zwiazku z Pani/Pana danymi, o tym, jak sie kontaktowac z nami i organami nadzorczymi, jezeli chce Pan(i) zlozyc skarge. Przez wejscie na www.accuride-europe.com (nasza „Witryne”) przyjmuje Pan(i) zasady opisane w niniejszej Polityce i wyraza na nie zgode.

Accuride International Limited („my” lub „nas”) zbiera, korzysta i jest odpowiedzialna za pewne Pani/Pana dane osobowe. Gdy to robimy, podlegamy Ogólnemu rozporzadzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) i ponosimy odpowiedzialnosc jako „administrator” (tj. jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych) w rozumieniu tych przepisów.

Dane osobowe zbierane przez nas

Gdy wchodzi Pan(i) na nasza Witryne, nie uzyskujemy informacji umozliwiajacych Pani/Pana identyfikacji. Zbieramy i przetwarzamy nastepujace dane o Pani/Panu:

 • Informacje, które otrzymujemy od Pani/Pana: sa to informacje o Pani/Panu, które Pan(i) przekazuje nam, komunikujac sie z nami telefonicznie, emailem czy w inny sposób. Sa to m.in. informacje, które dostarcza Pan(i) podczas rejestrowania sie w celu korzystania z naszej Witryny i podczas skladania zamówienia na naszej Witrynie. Przekazanymi nam informacjami moga byc Pani/Pana imie i nazwisko, adres, adres email i okreslone przez Pania/Pana preferencje marketingowe.
 • Informacje, jakie zbieramy o Pani/Panu: Podczas kazdej wizyty na naszej Witrynie automatycznie zbieramy informacje o Pani/Panu, m.in. nazwe domeny, z której wchodzi Pan(i) do internetu, date i godzine wejscia na nasza Witryne i wyswietlone strony na naszej Witrynie. Accuride International Limited wykorzystuje zebrane informacje do ustalenia liczby osób odwiedzajacych rózne czesci firmowej strony internetowej i pomaga w uczynieniu jej bardziej uzyteczna dla uzytkowników.

Jak dlugo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe

Informacje, które otrzymamy od Pani/Pana i te, które zbieramy przechowujemy do chwili wypisania sie z naszych list mailingowych lub gdy po wyslaniu do Pani/Pana wiadomosci marketingowych otrzymamy meldunek bledu.

Pliki cookie

Nasz witryna internetowa korzysta z plików cookie w celu odróznienia Pani/Pana od innych uzytkowników naszej witryny internetowej. Umozliwia to nam zapewnienie Pani/Panu sprawnego przegladania naszej witryny, a takze udoskonalenie jej. Szczególowe informacje o stosowanych przez nas cookies i celach korzystania z nich znajduja sie w naszej polityce dotyczacej plików cookie.

Powody, dla których zbieramy Pani/Pana dane osobowe i korzystamy z nich

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6(1)(f) RODO. Korzystamy z Pani/Pana danych osobowych dla celów, które podalismy w chwili uzyskania Pani/Pana danych. Cele te to m.in.:

 • umozliwienie nam zidentyfikowania Pani/Pana
 • badania, analizy statystyczne i analizy zachowan
 • marketing
 • usprawnienie naszych uslug

Ujawnianie informacji

Wyraza Pan(i) zgode na ujawnianie przez nas Pani/Pana danych osobowych:

 • naszym przedstawicielom i dostawcom uslug
 • organom scigania w zwiazku z dochodzeniami majacymi pomóc zapobiec bezprawnym dzialaniom

Nie ujawnimy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom trzecim.

Gdzie przechowujemy Pani/Pana dane osobowe

Transfer danych poza EOG

Wyznaczylismy wewnetrznego inspektora ochrony danych osobowych do rozpatrywania zapytan na temat ochrony danych. Mozna sie z nim skontaktowac na dpofficer@accuride-europe.com.

Dane zebrane od Pani/Pana moga zostac przeslane spólkom naszej grupy i przechowane w lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Beda one równiez przetwarzane przez personel dzialajacy poza EOG, pracujacy dla nas lub jednego z naszych dostawców. M.in. personel zaangazowany w realizacje Pani/Pana zamówienia, przetwarzanie Pani/Pana danych platnosci i realizacje sprzedazy i uslug pomocniczych. Poprzez dostarczenie swoich danych osobowych wyraza Pan(i) zgode na taki transfer, przechowywanie lub przetwarzanie.

W niektórych krajach moga obowiazywac inne przepisy ochrony danych osobowych niz w Zjednoczonym Królestwie i EOG. Celem RODO jest ochrona Pani/Pana praw do prywatnosci i dostarczenie Pani/Panu srodków zaradczych w malo prawdopodobnym przypadku naduzycia Pani/Pana danych osobowych. Pragniemy Pania/Pana zapewnic, ze podejmiemy wszystkie stosowne srodki niezbedne do zapewnienia, ze Pani/Pana dane sa traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejsza Polityka Prywatnosci. O dalsze informacje prosimy zwrócic sie do naszego Inspektora ochrony danych osobowych (patrz ponizszy punkt „Jak skontaktowac sie z nami”).

Bezpieczne przechowywanie Pani/Pana danych

Dysponujemy odpowiednimi srodkami bezpieczenstwa zapobiegajacymi przypadkowej utracie danych osobowych lub nieupowaznionemu korzystaniu czy dostepowi do nich. Dostep do Pani/Pana danych osobowych ograniczamy do osób majacych uzasadniona biznesowa potrzebe zaznajomienia sie z nimi. Podmioty przetwarzajace Pani/Pana dane beda to robic wylacznie w upowazniony sposób i sa one zobowiazane do zachowania poufnosci.

Dysponujemy takze procedurami postepowania w razie podejrzenia naruszenia bezpieczenstwa danych. Jezeli zobowiazuje nas do tego prawo, o takim podejrzeniu zawiadomimy Pania/Pana i wlasciwy organ regulacyjny.

Wszystkie przekazywane nam informacje przechowujemy na naszym bezpiecznym serwerze. Jezeli wybral(a) Pan(i) haslo dostepu do pewnych czesci naszej Witryny, jest Pan(i) odpowiedzialna/odpowiedzialny za zachowanie poufnosci tego hasla. Prosimy nie ujawniac nikomu swojego hasla.

Niestety przesylanie informacji za posrednictwem internetu nie jest calkowicie bezpieczne. Wprawdzie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronic Pani/Pana dane osobowe, nie mozemy zagwarantowac bezpieczenstwa danych przeslanych na nasza Witryne. Przesylanie danych odbywa sie na Pani/Pana wylaczne ryzyko. Po otrzymaniu Pani/Pana informacji za pomoca wymagajacch procedur i funkcji zabezpieczajacych bedziemy sie starac zapobiec nieupowaznionemu dostepowi.

Szczególowe informacje Get Safe Online (badz bezpieczny online) o sposobach ochrony informacji i komputerów oraz urzadzen przed oszustwem, kradzieza tozsamosci, wirusami i wieloma innymi zagrozeniami w internecie mozna uzyskac na www.getsafeonline.org. Get Safe Online jest inicjatywa wspierana przez rzad brytyjski i czolowe firmy.

Marketing i Pani/Pana prawa

Mozemy wysylac Pani/Panu wiadomosci i informacje firmowe, jezeli:

 • przekazal(a) Pan(i) swój adres pocztowy lub poczty elektronicznej wyraznie dla celów przyszlego przekazywania informacji; lub
 • dokonywal(a) Pan(i) u nas zakupów lub utrzymuje z nami kontakt.

W kazdej chwili moze Pan(i) zrezygnowac z ich otrzymywania. Nasze emaile zawiera informacje o tym, jak zazadac wykreslenia z naszej przyszlej listy odbiorców poczty elektronicznej.

Nie ujawniamy zebranych informacji umozliwiajacych identyfikacje zewnetrznym spólkom i organizacjom.

RODO przyznaje Pani/Panu szereg waznych nieodplatnych praw. Ujmujac w skrócie sa to prawa do:

 • rzetelnego przetwarzania informacji i transparentnosci sposobów korzystania z Pani/Pana danych osobowych
 • dostepu do Pani/Pana danych osobowych i okreslonych innych uzupelniajacych informacji juz regulowanych przez niniejsza Informacje o polityce prywatnosci
 • zazadania od nas sprostowania bledów w Pani/Pana danych bedacych w naszym posiadaniu
 • zazadania w okreslonych okolicznosciach usuniecia dotyczacych Pani/Pana danych osobowych
 • otrzymania dotyczacych Pani/Pana danych osobowych, które otrzymalismy od Pani/Pana, w postaci usystematyzowanej, powszechnie stosowanej, nadajacej sie do przetwarzania maszynowego, a takze w okreslonych okolicznosciach do przeslania tych danych podmiotom trzecim
 • sprzeciwu w dowolnej chwili wobec przetwarzania dotyczacych Pani/Pana danych osobowych dla marketingu bezposredniego
 • sprzeciwu wobec decyzji podejmowanych srodkami automatycznymi, wywolujacych dotyczacych Pani/Pana skutki prawne lub majacych istotny wplyw na Pania/Pana
 • sprzeciwu w okreslonych innych okolicznosciach wobec naszego ciaglego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • ograniczania w okreslonych okolicznosciach przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych

Jezeli chcial(a)by Pan(i) skorzystac z któregokolwiek z tych praw, prosimy:

 • zwrócic sie emailem, telefonicznie lub listownie do naszego Inspektora ochrony danych osobowych,
 • dostarczyc nam informacje umozliwiajace zidentyfikowanie Pani/Pana (np. imie i nazwisko, adres, adres email),
 • dostarczyc nam dowód Pani/Pana tozsamosci i adres (kopie prawa jazdy lub paszport i ostatni rachunek za media badz rachunek karty kredytowej),
 • poinformowac nas, czego dotyczy Pani/Pana wniosek, wlacznie z ewentualnymi numerami kont lub referencyjnymi.

Jak zlozyc skarge

Mamy nadzieje, ze nasz Inspektor ochrony danych osobowych bedzie mógl odpowiedziec na kazde pytanie lub rozwiazac problem, z którym zwróci sie Pan(i) odnosnie korzystania przez nas z Pani/Pana informacji.

RODO przyznaje Pani/Panu takze prawo do zlozenia skargi do organu nadzorczego, w szczególnosci w kraju czlonkowskim Unii Europejskiej lub EOG, w którym Pan(i) zwykle mieszka, pracuje lub w którym nastapilo zarzucane naruszenie ochrony danych. Organem nadzorczym w Zjednoczonym Królestwie jest Komisarz Danych Osobowych (Information Commissioner), z którym mozna sie skontaktowac na http://ico.org.uk/concerns/ lub telefonicznie pod 0303 123 1113.

Zmiany w naszej Polityce Prywatnosci

Niniejsza informacja o ochronie prywatnosci zostala opublikowana dnia 21 maja 2018 r i ostatnio zaktualizowana dnia 21 maja 2018 r.

Wszelkie przyszle zmiany w naszej Polityce Prywatnosci zostana opublikowane na tej stronie. Od czasu do czasu mozemy dokonywac zmian w informacji o ochronie prywatnosci. Prosimy czesto sprawdzac, czy nie aktualizowano lub wprowadzono zmian w naszej polityce prywatnosci.

Nasze dane kontaktowe

Zapraszamy do nadsylania pytan, uwag i prósb dotyczacych tej Polityki Prywatnosci. Nalezy je kierowac na adres email dpofficer@accuride-europe.com lub listownie na adres Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton, NN4 7AS.