Dnia 29 sierpnia 2022 r. firma będzie nieczynna z powodu święta publicznego. Wszelkie zamówienia złożone między 26 sierpnia 2022 r. i 1 września 2022 r. będą wysłane 2 września 2022r.

Warunki korzystania

Prosimy zapoznac sie uwaznie z niniejszymi warunkami ogólnymi przed korzystaniem z tej witryny.

Informacje ogólne

Kim jestesmy i jak sie z nami skontaktowac

www.accuride-europe.com (“Witryna”) jest Witryna prowadzona przez Accuride International Limited w imieniu europejskiej grupy Accuride International Inc. Pojecia „Accuride International Limited”, „nasz”, „nas” lub „my” odnosza sie do wlasciciela Witryny. Jestesmy spólka ograniczonej odpowiedzialnosci zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem spólki 00352801. Nasza siedziba znajduje sie pod adresem Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton, NN4 7AS, Wielka Brytania. Numer VAT: 290757823.

Pojecia „Pan” i „Pani” odnosza sie do uzytkowników lub odwiedzajacych nasza Witryne.

Aby sie z nami skontaktowac prosimy o wyslanie emaila na support@accuride.com.

Korzystajac z naszej Witryny przyjmuje Pan(i) niniejsze warunki

Korzystajac z naszej Witryny potwierdza Pan(i) przyjecie niniejszych warunków korzystania i zobowiazuje sie do ich przestrzegania. Jezeli nie zgadza sie Pan(i) na niniejsze warunki, nie nalezy korzystac z naszej Witryny.

Zastosowanie moga miec takze inne warunki

Niniejsze warunki korzystania odnosza sie do nastepujacych dodatkowych warunków, które równiez maja zastosowanie do korzystania z naszej Witryny:

  • Nasza Polityka Prywatnosci, okreslajaca warunki przetwarzania danych osobowych pobieranych przez nas od Pani/Pana lub dostarczanych nam przez Pani/Pana. Korzystajac z naszej Witryny wyraza Pan(i) zgode na takie przetwarzanie zapewniajac, ze wszystkie dostarczone dane sa prawidlowe.
  • Nasza Polityka Cookie, zawierajaca informacje o plikach cookie na naszej Witrynie.

Korzystanie z tej Witryny

Od czasu do czasu dokonujemy zmian w niniejszych warunkach. Za kazdym razem, gdy zamierza Pan(i) korzystac z naszej Witryny, prosimy sprawdzic niniejsze warunki aby sie upewnic, czy rozumie Pan(i) ich aktualnie obowiazujaca wersje.

Mozemy dokonac aktualizacji i zmian na naszej Witrynie. Naszym celem jest regularne aktualizowanie naszej Witryny i od czasu do czasu mozemy dokonywac zmian jej zawartosci. Material na naszej Witrynie moze byc w danym czasie nieaktualny i nie jestesmy zobowiazani do aktualizacji takiego materialu.No changes to these terms and conditions are valid or have any effect unless agreed by us in writing. We reserve the right to vary these terms and conditions from time to time. Our new terms and conditions will be displayed on our Site and by continuing to use and access the Site following such changes, you agree to be bound by any variation made by us. It is your responsibility to check these terms and conditions and take notice of any changes we have made.

Wejscie na nasza Witryne

Korzystanie z naszej Witryny jest nieodplatne. Zastrzegamy sobie prawo do zakonczenia lub zmian w usludze swiadczonej przez nas na naszej Witrynie bez uprzedniego zawiadomienia.

Nie gwarantujemy, ze nasza Witryna lub jej zawartosc bedzie zawsze i bez przerwy dostepna. Mozemy zawiesic, zakonczyc lub ograniczyc dostepnosc dowolnej czesci naszej Witryny z przyczyn komercyjnych lub operacyjnych.

Odpowiada Pan(i) takze za upewnienie sie, ze wszystkie osoby wchodzace na nasza Witryne za posrednictwem Pani/Pana polaczenia internetowego sa zaznajomione z niniejszymi warunkami korzystania i innymi stosownymi warunkami i ze przestrzegaja ich.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zakazania uzytkownikom lub klientom wstepu na nasza Witryne i dostepu do oferowanych na niej uslug, jezeli uzytkownik lub klient dopuszcza sie lub usiluje dopuscic sie oszustw badz w dowolny sposób zaklócic oferowane przez nas uslugi.

Nalezy zadbac o bezpieczenstwo danych na swoim koncie

Jezeli wybierze Pan(i) lub otrzyma kod identyfikacji uzytkownika, haslo lub inna informacje w ramach naszych procedur bezpieczenstwa, nalezy traktowac takie informacje poufnie. Nie nalezy ujawniac ich osobom trzecim.

W kazdej chwili mamy prawo wylaczyc kod identyfikacji uzytkownika lub haslo, niezaleznie od tego, czy zostaly wybrane przez Pania/Pana czy przydzielone przez nas, jezeli w oparciu o racjonalne przeslanki uznamy, ze naruszyl(a) Pan(i) postanowienia niniejszych warunków korzystania.

Jezeli wie lub podejrzewa Pan(i), ze ktos inny poznal Pani/Pana kod identyfikacji uzytkownika lub haslo, nalezy bezzwlocznie zawiadomic nas emailem.

Prawo wlasnosci intelektualnej

Jak mozna korzystac z materialu na naszej Witrynie

Jestesmy wlascicielem lub posiadaczem koncesji na korzystanie z praw wlasnosci intelektualnej do naszej Witryny oraz zamieszczanego na niej materialu. Dziela te sa chronione prawem autorskim i miedzynarodowymi traktatami. Wszystkie takie prawa sa zastrzezone.

Wolno wydrukowac jedna kopie i pobrac wyciagi ze stron naszej Witryny dla uzytku osobistego, wolno tez zwrócic uwage innych osób w Pani/Pana organizacji na tresci umieszczone na naszej Witrynie.

Nie nalezy modyfikowac materialów w postaci papierowej ani cyfrowej, które Pan(i) wydrukowal(a) lub pobral(a) w dowolny sposób, ani korzystac z ilustracji, fotografii, sekwencji wizualnych czy dzwiekowych ani materialów graficznych w oddzieleniu od towarzyszacego im tekstu.

W kazdym przypadku nalezy podac status nasz i wszystkich zidentyfikowanych wspólautorów tresci naszej Witryny.

Przed uzyskaniem zezwolenia od nas lub naszych koncesjodawców nie nalezy korzystac z jakichkolwiek tresci naszej Witryny do celów komercyjnych.

Drukowanie, kopiowanie czy pobieranie dowolnych czesci naszej Witryny naruszajace niniejsze warunki korzystania spowoduje natychmiastowe wygasniecie prawa do korzystania z naszej Witryny i zobowiazanie do – wedlug naszego uznania – zwrotu lub zniszczenia wykonanych kopii materialów.

Hiperlacza i witryny podmiotów trzecich

Jezeli nasza Witryna zawiera lacza do innych witryn internetowych i zasobów udostepnionych przez podmioty trzecie, lacza te sa udostepnione jedynie dla Pani/Pana informacji. Nie nalezy interpretowac takich laczy jako naszej aprobaty dla takich witryn lub dla informacji dostepnych na nich. Nie mamy wplywu na zawartosc tych witryn i zasobów.

Nasze obowiazki

Zgodnie z punktem 6 nie wylaczamy ani nie ograniczamy w zaden sposób naszej odpowiedzialnosci wobec Pani/Pana, jezeli nie jest to zgodne z prawem. Dotyczy to odpowiedzialnosci za smierc lub obrazenia cielesne spowodowane przez zaniedbanie nasze lub naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a takze za oszustwo lub swiadome wprowadzenie w blad.

Rózne ograniczenia i wylaczenia maja zastosowanie do odpowiedzialnosci wynikajacej z dostawy produktów dla Pani/Pana i sa one wyszczególnione w naszych Ogólnych warunkach dostaw.

Wylacza sie wszystkie dorozumiane warunki, gwarancje, oswiadczenia lub inne warunki mogace miec zastosowanie do naszej Witryny lub zamieszczanych na niej tresci.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace z polegania na tresciach wyswietlanych na naszej Witrynie lub jezeli postanowi Pan(i) podjac dzialania badz ich nie podejmowac na podstawie informacji zawartych na naszej Witrynie.

Tresci na naszej Witrynie sluza wylacznie do ogólnej informacji i informacji o nas oraz naszych produktach i uslugach, które moglyby Pania/Pana zainteresowac.

W granicach dozwolonych prawem niniejszym wyraznie zrzekamy sie odpowiedzialnosci za (i) straty ekonomiczne (utrate zysków, sprzedazy, biznesowe lub dochodów), (ii) przerwy w dzialalnosci biznesowej, (iii) utrate wartosci i reputacji firmy, (iv) straty i szkody posrednie lub wtórne poniesione przez uzytkowników w zwiazku z nasza Witryna.

Nasza odpowiedzialnosc za straty lub szkody jest ograniczona do tych stanowiacych, przy zastosowaniu stosownych srodków, przewidywalne konsekwencje naruszenia niniejszych warunków ogólnych. Straty sa przewidywalne, jezeli mozna je bylo uwzglednic w chwili przyjmowania niniejszych warunków ogólnych.

Przesylanie tresci na nasza Witryne

Korzystajac z funkcji umozliwiajacej przeslanie tresci na nasza Witryne zapewnia Pan(i), ze nie zawieraja one materialów naruszajacych prawa autorskie, prawa do baz danych lub znaków towarowych osób trzecich, powodujacych zadraznienia, niedogodnosci czy zbedne obawy, ani zadnych innych materialów o podobnym charakterze.

Zapewnia Pan(i), ze taki wklad spelnia wymogi tych norm; ponosi Pan(i) odpowiedzialnosc za naruszenie tej gwarancji i zwalnia nas od takiej odpowiedzialnosci. Oznacza to, ze ponosil(a)by Pan(i) odpowiedzialnosc za straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez Pania/Pana tej gwarancji.

Nie odpowiadamy i nie ponosimy odpowiedzialnosci wobec podmiotów trzecich za tresci lub prawidlowosc materialów zamieszczonych przez Pania/Pana lub innych uzytkowników naszej Witryny.

Ponadto mamy prawo do ujawnienia Pani/Pana tozsamosci podmiotom trzecim twierdzacym, ze tresci zamieszczone przez Pania/Pana na naszej Witrynie lub przeslane na Witryne stanowia naruszenie ich praw wlasnosci intelektualnej lub prawa do prywatnosci.

Wylaczna odpowiedzialnosc za zabezpieczenie i sporzadzenie kopii zapasowych swoich tresci ponosi Pan(i).

Wirusy, hakerstwo i inne przestepstwa

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za wirusy; nie wolno wprowadzac wirusów na Witryne

Nie gwarantujemy bezpieczenstwa naszej Witryny i braku na niej bledów lub wirusów. Odpowiada Pani(i) za konfiguracje swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy sluzacych do dostepu na nasza Witryne. Nalezy korzystac ze swojego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno wykorzystywac naszej Witryny do celów niezgodnych z przeznaczeniem przez swiadome wprowadzanie wirusów, koni trojanskich, robaków, bomb logicznych czy innego zlosliwego czy technologicznie szkodliwego materialu. Nie wolno usilowac uzyskac nieupowazniony dostep do naszej Witryny, serwera, na którym nasza Witryna jest przechowywana lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podlaczonej do naszej Witryny. Nie wolno atakowac naszej Witryny za posrednictwem odmowy uslug (DoS) lub rozproszonej odmowy uslug (DDoS).

Naruszenie tego postanowienia moze stanowic przestepstwo karne w mysl brytyjskiej ustawy o naduzyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 r. Kazdy przypadek takiego naruszenia zglosimy odpowiednim organom scigania i bedziemy wspóldzialac z tymi organami przez ujawnienie im tozsamosci uzytkownika. W przypadku takiego naruszenia natychmiast wygasa prawo do korzystania z naszej Witryny.

Prawo którego kraju jest wlasciwe do rozpatrywania sporów?

Niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i ustanowienie (a takze pozaumowne spory i roszczenia) podlegaja prawu angielskiemu. Obie strony wyrazaja zgode na poddanie sie wylacznej jurysdykcji sadów w Anglii i Walii.