Dnia 29 sierpnia 2022 r. firma będzie nieczynna z powodu święta publicznego. Wszelkie zamówienia złożone między 26 sierpnia 2022 r. i 1 września 2022 r. będą wysłane 2 września 2022r.

Odpowiedzialność cywilna

Niniejsze oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności dotyczy korzystania z tej strony internetowej oraz wykorzystania wszelkich materiałów i informacji promocyjnych, technicznych, projektowych i innych zawartych na tej stronie lub pobieranych z niej.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje przedstawione na tej stronie lub przeznaczone do pobrania były jak najbardziej aktualne i prawidłowe. Jednakże, materiał zamieszczony na tej stronie internetowej podlega zmianom, bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

Accuride International Limited i inne spółki wchodzące w skład Accuride International, Inc. Group ("Accuride"), wyraźnie uchylają się od i wykluczają przejęcie odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, warunki, oświadczenia i ustalenia, bez względu na to, czy są wyraźnie określone, czy też wynikają z regulaminów, prawa zwyczajowego lub innych przepisów, dotyczące niniejszej strony internetowej lub jej zawartości, w tym, między innymi, prawidłowości lub kompletności strony internetowej i/lub jej zawartości.

Accuride nie może zagwarantować dokładności i przydatności jakichkolwiek projektów i rysunków pobranych z tej strony internetowej, ponieważ są one udostępnione jedynie dla ogólnej orientacji i Accuride zaleca przetestowanie pod kątem zamierzonego zastosowania wszelkich projektów, których częścią składową jest projekt lub rysunek pobrany z tej strony internetowej, zanim te projekty zostaną sfinalizowane.

Accuride nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody wszelkiego rodzaju (bez względu na to, czy takie roszczenia, straty, żądania lub szkody były przewidywalne albo znane czy nie) wynikłe z użytkowania tej strony internetowej, informacji, zawartości lub materiałów znajdujących się na tej stronie bądź pobranych z niej lub w związku z nimi, włączając w to, bez ograniczeń, pośrednie lub będące następstwem straty lub szkody, utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków (włącznie z utratą zysków z zawartych umów), zmniejszenie obrotów, utratę zamówień, utratę sposobności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę niematerialnej wartości spółki, utratę reputacji, utratę, uszkodzenie lub przekłamanie danych, bez względu na to, czy wskazano na możliwość powstania takich roszczeń, strat, żądań lub szkód i bez względu na to, czy powstały one w wyniku czynu niedozwolonego (włącznie z zaniedbaniem), umowy czy w inny sposób.

Nic w treści niniejszego oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności za tę stronę internetową nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Accuride za: (a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie ze strony Accuride (lub jej pracowników, przedstawicieli bądź dyrektorów); lub (b) czyn niedozwolony w postaci oszustwa; lub (c) wszelkie rodzaje odpowiedzialności, których ograniczenia lub wyłączenia prawo nie dopuszcza.

Odtwarzanie, przechowywanie w systemach wyszukiwania danych, przesyłanie, kolportowanie czy ponowne publikowanie jakiejkolwiek części materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej, w dowolnej formie i w dowolny sposób oraz dla dowolnych celów, bez wyraźnego, pisemnego zezwolenia Accuride International Limited, jest zabronione.

Użytkowanie tej strony internetowej podlega prawu angielskiemu, a użytkownik i Accuride nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.