Home     Pomoc      Jak dobrać prowadnicę do szuflady

Pomoc

Jak dobrać prowadnicę do szuflady

Parametry, które należy uwzględnić przy wyborze prowadnicy do szuflady

Wysuw

Wysuw lub "przesuw" określa, jak daleko szuflada wysuwa się z korpusu.

Wysuw na 3/4: szuflada wysuwa się częściowo, na około 3/4 całkowitej długości prowadnicy.

Pełny wysuw: szuflada wysuwa się na całą długość prowadnicy.

Wysuw ponadpełny: szuflada wysuwa się dalej niż wynosi długość prowadnicy.

Prowadnice liniowe przemieszczają się w linii prostej i w zakresie długości prowadnicy

Czynniki obciążeniowe

 • Obciążenia cykliczne

Wszystkie prowadnice Accuride są badane pod kątem odporności na obciążenia cykliczne, w zależności od przewidywanej częstotliwości ich użycia w danej branży. Szczegóły dotyczące obciążenia cyklicznego stosowanego w badaniach podano w poszczególnych charakterystykach produktów.

Nośność nominalna naszych prowadnic jest obliczona dla obciążenia dynamicznego (cyklicznego), jakie bez uszkodzenia może wytrzymać para prowadnic zamontowanych do boku jednostki wysuwanej w odległości 450 mm od siebie. Nośność zmniejsza się proporcjonalnie po przekroczeniu długości 450mm. Szczegóły dotyczące obciążalności dla każdej długości prowadnicy podano w poszczególnych charakterystykach produktów.

We wszystkich przypadkach, statyczna (spoczynkowa) obciążalność każdego modelu prowadnic jest przynajmniej dwukrotnie większa od nośności nominalnej, co zapewnia przynajmniej 100% statyczny współczynnik bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy prowadnica jest maksymalnie obciążona.

 • Montaż

Dla uzyskania optymalnych parametrów działania, prowadnice należy montować w sposób określony w katalogu lub w karcie charakterystyk technicznych. Niektóre prowadnice można montować płasko pod spodem szuflady, lecz spowoduje to ograniczenie obciążalności prowadnicy do poziomu 25% podanej nośności nominalnej.

Montaż prowadnic w konfiguracjach innych niż zalecane ma wpływ na parametry działania i obciążalność prowadnicy.
 

 • Ugięcie
  Aby upewnić się, że ugięcie jest akceptowalne w danym zastosowaniu zalecamy wykonanie wcześniejszych prób, w szczególności dla prowadnic montowanych na płasko pod szufladą
   
 • Aby uzyskać maksymalną obciążalność należy zamocować prowadnicę wykorzystując w tym celu wszystkie punkty montażowe.
 • Przy obliczaniu wymaganej obciążalności, należy pamiętać o uwzględnieniu rzeczywistego ciężaru szuflady i jej spodziewanej zawartości.
 • Ponieważ na pracę prowadnicy mogą wpływać czynniki specyficzne dla danego zastosowania, zawsze należy przetestować działanie prowadnic w rzeczywistym zastosowaniu.
 • Wibracje/drgania

 • Wstrząsy/drgania
  Wstrząsy i drgania mogą mieć negatywny wpływ na działanie prowadnic. W przypadku zastosowań w takich warunkach, należy przeprowadzić testy oceniające wpływ wibracji i drgań na działanie prowadnic. W szczególnie trudnych warunkach należy zastosować prowadnice przystosowane do pracy przy odpowiednio dużych obciążeniach.
   
 • Czynniki związane z zastosowaniem
  W przypadku montażu do lekkiej i elastycznej szuflady lub szafki, prowadnice mogą przyczynić się do poprawy sztywności konstrukcji. Aby prowadnica mogła zapewnić tę sztywność, należy dobrać model prowadnicy o trochę wyższej nośności i większym przekroju poprzecznym niż normalnie wymagany dla tego zastosowania.
   
 • Montaż prowadnic
  Większość prowadnic jest zaprojektowana do montażu w parach na bokach szuflad lub na bokach ruchomych modułów. Podczas montażu szuflad należy upewnić się, że są one zamontowane równolegle do siebie, w osi pionowej i poziomej.
   
  Przed zamontowaniem prowadnic w sposób inny niż założony w projekcie, należy dokładnie rozważyć wszelki potencjalny, negatywny wpływ takiego montażu na prowadnice i, w razie konieczności, skonsultować się w tej sprawie bezpośrednio z Accuride.
   
  Przykładowo, zamontowanie prowadnic płasko pod spodem szuflady, zamiast na boku, ograniczy obciążalność prowadnicy o przynajmniej 75%, lecz zamontowanie prowadnicy na jednym boku szuflady wyżej a prowadnicy na drugim boku niżej będzie miało tylko nieznaczny negatywny wpływ na obciążalność prowadnicy. Należy dokładnie ocenić konfigurację montażową prowadnic i, w razie potrzeby, przeprowadzić odpowiednie testy. Nie wszystkie modele prowadnic nadają się do zastosowań wymagających montażu na płasko.
   
 • Szerokość i głębokość szuflady
  Generalnie, szersze szuflady wymagają stosowania prowadnic o wyższej obciążalności i większym przekroju poprzecznym, zaprojektowanych do przenoszenia naprężeń poprzecznych. Należy sprawdzić w poszczególnych kartach charakterystyk produktów lub w poradniku stosowania produktów, które prowadnice są zalecane dla określonych szerokości i głębokości szuflady.
   
 • Otwory montażowe
  Otwory montażowe są wskazane i zwymiarowane w kartach charakterystyk technicznych produktu. Jedynie zwymiarowane otwory mają być używane do montażu prowadnicy. Otwory niezwymiarowane to otwory narzędziowe, które często mają różne kształty i położenie na elementach prowadnicy. Tolerancje wymiarów podano na rysunkach 2D CAD.

Długość

Długość prowadnicy to najdłuższy wymiar całkowicie wsuniętej prowadnicy. Z reguły, zawsze należy stosować prowadnice o maksymalnej długości dopuszczalnej w danym zastosowaniu.

Przestrzeń boczna (montażowa)

Przestrzeń boczna to przestrzeń pomiędzy bokiem szuflady i szafką lub modułem wysuwanym i korpusem. Zachowanie prawidłowej przestrzeni bocznej(montażowej) ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia optymalnego ruchu szuflady. Zalecamy utrzymywanie przestrzeni bocznej o wymiarze od +0,2mm do +0,5mm powyżej nominalnej grubości prowadnicy. W przypadku niektórych prowadnic może być wymagana większa przestrzeń boczna i wtedy jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji montażu.

Rodzaje ruchu prowadnicy

Generalnie, występują dwa rodzaje ruchu prowadnicy:

 • Ruch teleskopowy realizowany etapami. Element prowadnicy mocowany do szuflady wysuwa się całkowicie i zabiera za sobą kolejny element i tak aż do całkowitego wysunięcia.
 • Ruch postępowy jest wynikiem równoczesnego ruchu wszystkich elementów prowadnicy. Ten rodzaj ruchu prowadnicy jest wyjątkowo płynny i cichy.

Funkcja rozłączania

Funkcja rozłączania umożliwia wyjmowanie elementu prowadnicy mocowanego do szuflady lub całej, wcześniej zamontowanej szuflady, w celach montażowych, serwisowych lub innych.

Rozłączenie za pomocą dźwigni:
Rozłączenie uzyskuje się poprzez zwolnienie wewnętrznej dźwigni i wyciągnięcie szuflady na zewnątrz z korpusu.

Rozłączenie za pomocą przycisku:
Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie szuflady. Rozłączenie uzyskuje się poprzez mocne pociągnięcie szuflady, w ten sposób pokonująć opór koszyka łożyska prowadnicy

Push Latch

Przekrój poprzeczny

Dla danego zastosowania możliwe jest dobranie prowadnic o różnym przekroju poprzecznym. Accuride oferuje kilka opcji prowadnic niskoprofilowych do zastosowań, w których niższy profil prowadnicy poprawia wygląd całego zespołu lub wręcz umożliwia zmieszczenie w dostępnej przestrzeni montażowej.

Czynniki środowiskowe

Prowadnice Accuride zaprojektowane są do użytku wewnątrz pomieszczeń i należy je chronić przed nadmierną wilgocią, oparami substancji chemicznych, zanieczyszczeniami i korozją. Samooczyszczający się koszyk łożyska prowadnicy Accuride zabezpiecza bieżnię prowadnicy usuwając cząsteczki ciał obcych a zastosowany smar wystarcza na cały okres normalnej eksploatacji prowadnicy.

Podczas stosowania środków powierzchniowo czynnych należy zachować ostrożność, ponieważ powstała w wyniku ich zastosowania szorstkość powłoki może mieć negatywny wpływ na ruch prowadnicy. W przypadku konieczności oczyszczenia prowadnic, można je potem ponownie nasmarować stosując wysokiej jakości smar do pracy przy wysokich obciążeniach (EP).

Ekstremalne temperatury mogą również wywierać wpływ na smar oraz komponenty z gumy i tworzyw sztucznych. Prowadnice do szuflad z programu magazynowego są zaprojektowane do długotrwałej pracy w temperaturach w zakresie od -20 do + 70 stopni Celsjusza.

W przypadku konieczności użytkowania prowadnic w warunkach wykraczających poza normalny zakres temperatury i wilgotności, należy skonsultować się bezpośrednio z Accuride.

Studia przypadku...

Wysuwana rampa dla roweru cargo do przewożenia wózków inwalidzkich

Rower cargo został zaprojektowany po to, by użytkownik wózka inwalidzkiego mógł cieszyć się swobodą jazdy na rowerze. Producent miał świadomość,...

> Czytaj więcej

Wysuwana rampa dla roweru cargo do przewożenia wózków inwalidzkich
News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.