Home     Studia przypadku      Mechaniczne podnośniki monitorów zainstalowane w zabytkowym budynku

Studia przypadku

Mechaniczne podnośniki monitorów zainstalowane w zabytkowym budynku

Projektowanie i instalacja najnowszej technologii AV w zabytkowym budynku, jest zadaniem trudnym i złożonym.

Węgierski Urząd ds. Konkurencji modernizował część swojej siedziby mieszczącej się w obiekce zbudowanym w roku1869. W całkowicie zmodernizowanych pomieszczeniach Rady ds. Konkurencji dodano salę konferencyjną i salę spotkań.

Krisztián Tolvaj, reprezentujący Galax Kft., ściśle współpracował z planistami, projektantami wnętrz, urzędem i dostawcami wyposażenia od początku fazy planowania, aby zapewnić spełnienie wszystkich założeń projektowych i technicznych.

W poszczególnych pomieszczeniach zainstalowano niezbędne urządzenia dźwiękowe, video oraz do transmisji danych.

W sali Rady ds. Konkurencji zainstalowano 6 podnośników mechanicznych Accuride (DBLIFT-0019), w celu zapewnienia dostępu do monitorów.

Najistotniejszym aspektami były w tym przypadku estetyka i użyteczność pomieszczenia. Ekrany w danej chwili niewykorzystywane można kompletnie schować w blatach biurek.

Ważną cechą podnośnika mechanicznego jest jego niewielka szerokość, co czyni go idealnym do integracji w minimalistycznych biurkach.

Mechaniczne podnośniki zostały dostarczone przez partnera dystrybucyjnego Accuride na Węgrzech, firmę Biotek KFT

view of competition council chamber with various computers installed along desks with the monitors on DBLIFT-0019 screen lift's
close up view of monitor installed on DBLIFT-0019 screen lift at Competition Council Chamber
view of seats at desks with monitors installed on DBLIFT-0019 screen lifts at Competition Council Chamber

Studia przypadku...

Więcej wygody w sklepach Seven Eleven

Różnice kulturowe na całym świecie sprawiają, że ludzkość jest tak różnorodna i intrygująca. Różnice te mogą sięgać od...

> Czytaj więcej

Więcej wygody w sklepach Seven Eleven
News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.