Home     Noticias y medios      Cyfrowe trendy w sprzedaży i marketingu w 2015 roku

Noticias y medios

Cyfrowe trendy w sprzedaży i marketingu w 2015 roku

Spędziwszy dzień u naszego austriackiego partnera dystrybucyjnego - w firmie Schachermayer, specjalistka Accuride w zakresie dystrybucji i marketingu Helle odkryła szereg interesujących sposobów podejścia do handlu elektronicznego i marketingu cyfrowego. (Czytaj rozmowę, którą Helle przeprowadziła podczas tej wizyty.)

Z pewnością to prawda, że ludzie przyzwyczajeni do zakupu artykułów codziennego użytku online oczekują takich samych możliwości w pracy. Natomiast spersonalizowany marketing, z którego już korzystali niektórzy więksi sprzedawcy detaliczni, jest obecnie stosowany także w handlu B2B za pośrednictwem sklepów internetowych.

Nie we wszystkich firmach sektora B2B jest to równie przejrzyste – ze względu na długofalowy charakter i złożoność wielu relacji biznesowych e-handel nie zawsze jest właściwy. Jednak nie znaczy to, że witryna firmowa nie może być źródłem użytecznych informacji dla klienta, a z drugiej strony, dać sprzedawcy sposobność pozyskania klienta.

Nasi specjaliści od marketingu odwiedzili wielu dystrybutorów w całej Europie, aby omówić możliwości współdziałania w celu zwiększenia sprzedaży. Stało się jasne, że firmowa witryna internetowa pełni tu centralną rolę - prawdopodobnie bardzo niewiele decyzji o zakupie, klient podejmuje dziś nie odwiedziwszy najpierw witryny sprzedawcy.

Należy uwzględnić wszystkie metody - wyszukiwanie organiczne, PPC, e-handel, kampanie emailowe, monitorowanie procesu pozyskiwania klientów (lead tracking) i przygotowanie klienta do dokonania zakupu (lead nurturing).

Nie twierdzimy, że są to jedyne dostępne narzędzia marketingowe. Jesteśmy przekonani, że nadal ma swoje miejsce reklama pocztowa (być może bardziej skuteczna teraz, gdy, się jej rzadziej używa), papierowe katalogi, targi handlowe i salony wystawowe. Na pewno tak sądzą w firmie Schachermayer.

Mamy więc obecnie wiele różnych kanałów sprzedażowych, które muszą generować spójne, budujące markę przesłanie. Co może się wydać paradoksalne, możliwość zbierania danych klientów zarówno komplikuje jak i ułatwia nasze zadanie. Komplikuje - gdyż dane te muszą być odpowiednio zrozumiane i zastosowane. Ułatwia - ponieważ tak precyzyjne kierowanie reklamy nie było jeszcze nigdy tak proste.

Budowanie relacji stanowiło w przeszłości domenę działu sprzedaży. Dzisiaj zespół marketingowy przejął wstępne etapy nawiązywania kontaktu z potencjalnym klientem. Przy pomocy danych dotyczących odwiedzanych stron, profilów zakupów i pobranych materiałów możemy obecnie opierać nasze kontakty nie na danych demograficznych, a na zachowaniach poszczególnych klientów.

To jednak jest możliwe pod warunkiem korzystania z technologii umożliwiającej ustawiczne zbieranie i przetwarzanie znacznych ilości danych, a następnie docierania do klientów na podstawie tych danych. Jest to jedno z wyzwań stojących przed firmami sektora B2B - wybór właściwych systemów i ich odpowiednie wdrożenie.

Drugą sprawą jest wyróżnienie się z tłumu. Kto chce, żeby klienci znaleźli jego firmę i oferowane przez nią wyroby, musi poważnie potraktować pozycjonowanie witryny (SEO).

Celem większości dystrybutorów jest zapewnienie możliwie wysokiego miejsca na Google (i ewentualnie innych wyszukiwarkach).

Z naszego własnego doświadczenia w Accuride i rozmów z naszymi partnerami wynika oczywista potrzeba bieżącego dostosowywania się działów marketingowych do nowych trendów technologicznych. Równie ważne jest dokonanie oceny przydatności nowych narzędzi dla firmy, bez potrzeby ulegania chwilowym modom.

Dzieje się tak dużo, że 2015 na pewno będzie pracowitym rokiem!

Casos prácticos...

Rampa extensible para bicicleta con remolque para silla de ruedas

La bicicleta con remolque ha sido diseñada de manera que un usuario de silla de ruedas pueda disfrutar de la libertad de hacer ciclismo. El fabricante...

> Leer más

Rampa extensible para bicicleta con remolque para silla de ruedas


News & Blog Sign Up

Manténgase al día con las noticias más recientes sobre productos y proyectos a través del correo electrónico.