Previous Page  93 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 93 / 194 Next Page
Page Background

87

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Časté použití

do nosnosti 182 kg

je založeno na 457,2 mm výsuvu v 1000 mm široké zásuvce s 75 000 cykly. Úložná zásuvka, která se

vysunuje a zasunuje v pr

ů

m

ě

ru t

ř

ikrát za hodinu b

ě

hem každého osmihodinového pracovního dne,

provede za 10 let celkem 60 000 cykl

ů

.

Typické aplikace

Úložné zásuvky pro velké zatížení

Velké výsuvy do spíží

Modulární skladovací sk

ř

ín

ě

Mobile (Vehicular)

up to 136kg

Load rating is based on a 457.2mm slide in a 800mm wide drawer, cycled 10,000 times.

Use for any application associated with transportation, or any application exposed to vibration and

rough usage. We recommend that an additional safety lock device is used on the 9308.

Typowe zastosowania

Recreational vehicle drawers

Vehicle battery trays

Service truck tool drawers

Zastosowania mobilne

do 136 kg

(w pojazdach)

no

ś

no

ś

ci odnosi si

ę

do prowadnicy 457,2 mm w szufladach o szeroko

ś

ci 800 mm poddanych testom

10 000 razy. Wszystkie zastosowania zwi

ą

zane z transportem lub nara

ż

eniem na wstrz

ą

sy i trudnymi

warunkami. Zalecamy u

ż

ycie dodatkowego zamka do 9308.

Applications typiques

Szuflady w pojazdach rekreacyjnych

Półki na akumulatory do pojazdów

Szuflady na narz

ę

dzia w pojazdach słu

ż

b technicznych

Mobilní aplikace

s nosností 136 kg

(vybavení vozidel)

je založena na 457,2 mm výsuvu v 800mm široké zásuvce s 10 000 cykly. Použijte pro libovolnou

aplikaci spojenou s p

ř

epravou anebo libovolnou aplikaci vystavenou vibracím a hrubému použití.

Na jednotce 9308 doporučujeme dodatečný bezpečnostní zámek.

Typické aplikace

Zásuvky pro rekreační vozidla

P

ř

ihrádky na autobaterie

Zásuvky na ná

ř

adí pro servisní vozidla

Flat mount

up to 45kg

(not 9308)

Load rating is based on a 457.2mm slide in a 800mm wide drawer, cycled 10,000 times. Deflection of

flat mounted slides will vary depending upon the application. We recommend prototyping to determine

that the deflection is within an acceptable range. Use anywhere side space is limited.

Typical applications

Flight status monitor cabinets

Prowadnica montowana do 45 kg

płasko (nie 9308)

no

ś

no

ś

ci odnosi si

ę

do prowadnicy 457,2 mm w szufladach o szeroko

ś

ci 800 mm poddanych testom

10 000 razy. Ugi

ę

cie prowadnic montowanych płasko b

ę

dzie si

ę

zmieniać w zale

ż

no

ś

ci od

zastosowania. Zalecamy zastosowanie prototypów, aby okre

ś

lić, jakie ugi

ę

cie mie

ś

ci si

ę

w dopuszczalnym przedziale. U

ż

ycie w warunkach ograniczonej przestrzeni bocznej.

Typowe zastosowania

Szafki na monitory statusu lotu

Montáž naplocho

do nosnosti 45 kg

(ne 9308)

je založena na 457,2 mm výsuvu v 800 mm široké zásuvce s 10000 cykly. Vychýlení naplocho

montovaných výsuv

ů

se bude lišit v závislosti na aplikaci. Doporučujeme použít prototyp k určení, zda je

vychýlení v p

ř

ijatelném rozsahu. Použijte kdekoli je boční prostor omezený.

Typické aplikace

Sk

ř

ín

ě

na monitory stavu let

ů

Caution:

This slide must never be used as a pull-out step, platform or any other application supporting human weight.

Uwaga:

Nigdy nie nale

ż

y u

ż

ywać tej prowadnicy jako wyci

ą

ganego stopnia, platformy ani innych urz

ą

dze

ń

do

przeniesienia ci

ęż

aru ludzkiego ciała.

Pozor:

Tento výsuv se nikdy nesmí používat jako vysunovací schod, plošina nebo k jiné aplikaci podpírající

hmotnost lidského t

ě

la.