Previous Page  90 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 90 / 194 Next Page
Page Background

84

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

9308

• Load rating up to 227kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Slides sold singly

• Lock-in

• Lock-out

• Front lever lock release

• Optional bracket accessory

kits for various mounting

options

• No

ś

no

ś

ć do 227 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Prowadnice sprzedawane

pojedynczo

• Blokada w poło

ż

eniu

zamkni

ę

tym

• Blokada w poło

ż

eniu otwartym

• D

ź

wignia zwolnienia blokady

z przodu

• Opcjonalne zestawy

k

ą

towników dla ró

ż

nych opcji

monta

ż

owych

• Nosnost až 227 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Výsuvy se prodávají jednotliv

ě

• Zajišt

ě

ní v zasunuté poloze

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• Uvoln

ě

ní zámku p

ř

ední pákou

• Sady volitelných úhelník

ů

pro

r

ů

zné možnosti montáže

10,000

27.7

63.5 †

38.1

Ø5.2

Ø7.1 6.6x9.5

Ø6.6

12.7

Ø7.1

A

B

C

D

E

F

G

H

19.1††

17.5

19.1

41.4

76.2

6.6x12.7 5.2x9.5

12.7

28.6

K

M

N

P

Q

R

SL

6.6x15.9

19.1

31.8

9308-0048/54/60 = 825.5

9308-0060 = 1130.3

J

9.5

28.7

25.4

12.7

M6†††

#10†††

Ø6.6

Ø5.2

6.6x12.7

5.2x9.5

63.5

38.1

19.1

31.8

5.2 DIA. TYP.

6.6 x 12.7

9301

12.7

19.1

41.4

76.2

5.2

9301

12.7

††††

TR (= SL ± 3.3)

† Hole not available for 9308-0012

Otwór niedost

ę

pny dla 9308-0012

Otvor není dostupný pro 9308-0012

†† Hole not available for 9308-0022

Otwór niedost

ę

pny dla 9308-0022

Otvor není dostupný pro 9308-0022

††† Carriage bolt cut out

Wyci

ę

cie na

ś

rub

ę

podsadzan

ą

ř

ez pro šroub vratový

†††† Reference dimension, no hole available

Wymiar odniesienia, otwór niedost

ę

pny

Referenční rozm

ě

r, otvor není dostupný