Previous Page  87 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 194 Next Page
Page Background

81

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

9301

Notes:

• Load ratings vary depending upon application.

See page 86

• Fixing recommendation: M5/M6 screw/

carriage bolt.

• Max. head ht. 4.8mm/Ø12.7mm necessary to

clear traversing members

• For bracket accessory kit see page 129

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

* Load rating per pair of slides

Poznámky:

• Nosnosti se liší v závislosti na aplikaci. Viz strana 86

• Doporučení k uchycení: Šroub M5/M6/Šroub vratový

• Maximální výška hlavy nenarušující pohyb vedení

– 4,8 mm/Ø 12,7 mm

• Sada úhelník

ů

– viz strana 129

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

* Nosnost na pár výsuv

ů

Uwagi:

• No

ś

no

ś

ci ró

ż

ni

ą

si

ę

w zale

ż

no

ś

ci od

zastosowania. Patrz strona 86

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M5/M6/

Ś

ruba podsadzana

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 4,8 mm/Ø 12,7 mm

niezb

ę

dna do zapewnienia płynnego ruchu

elementów przemieszczaj

ą

cych si

ę

wzgl

ę

dem siebie

• Zestaw elementów monta

ż

owych k

ą

towników

patrz strona 129

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

* No

ś

no

ś

ć dla pary prowadnic

• Load rating up to 227kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Slides sold singly

• Available in lengths up to

1.5 metres

• Optional bracket accessory

kits for various mounting

options

• No

ś

no

ś

ć do 227 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Prowadnice sprzedawane

pojedynczo

• Długo

ś

ć prowadnicy do 1,5 m

• Opcjonalne zestawy

k

ą

towników dla ró

ż

nych opcji

monta

ż

owych

• Nosnost až 227 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Výsuvy se prodávají jednotliv

ě

• K dispozici v délkách až 1,5 m

• Sady volitelných úhelník

ů

pro

r

ů

zné možnosti montáže

10,000

9301

mm

kg

SL TR A B C D E F G H J K M N P Q R W L*

DZ9301-0010U 254.0 254.0 -

-

-

-

-

103.1 128.5 147.6 166.6 -

-

-

152.4 209.6 228.6 1.15 227

DZ9301-0012U 304.8 304.8 -

-

-

-

-

153.9 179.3 198.4 217.4 -

-

-

203.2 260.4 279.4 1.40 227

DZ9301-0014U 355.6 355.6 -

-

-

-

-

204.7 230.1 249.2 268.2 -

-

-

254.0 311.2 330.2 1.64 227

DZ9301-0016U 406.4 406.4 127.0 -

-

-

-

255.5 280.9 300.0 319.0 -

-

-

304.8 362.0 381.0 1.90 227

DZ9301-0018U 457.2 457.2 127.0 -

-

-

246.1 306.3 331.7 350.8 369.8 -

-

-

355.6 412.8 431.8 2.15 227

DZ9301-0020U 508.0 508.0 127.0 190.5 -

-

296.9 357.1 382.5 401.6 420.6 -

-

-

406.4 463.6 482.6 2.38 227

DZ9301-0022U 558.8 558.8 127.0 190.5 -

-

347.7 407.9 433.3 452.4 471.4 -

-

-

457.2 514.4 533.4 2.61 227

DZ9301-0024U 609.6 609.6 127.0 190.5 -

-

398.5 458.7 484.1 503.2 522.2 -

-

-

508.0 565.2 584.2 2.88 227

DZ9301-0026U 660.4 660.4 127.0 190.5 -

-

449.3 509.5 534.9 554.0 573.0 -

-

-

558.8 616.0 635.0 3.13 227

DZ9301-0028U 711.2 711.2 127.0 190.5 -

-

500.1 560.3 585.7 604.8 623.8 -

-

-

609.6 666.8 685.8 3.37 227

DZ9301-0030U 762.0 762.0 127.0 190.5 368.3 -

550.9 611.1 636.5 655.6 674.6 235.0 -

501.7 660.4 717.6 736.6 3.62 222

DZ9301-0032U 812.8 812.8 127.0 190.5 368.3 -

601.7 661.9 687.3 706.4 725.4 235.0 393.7 552.5 711.2 768.4 787.4 3.86 218

DZ9301-0034U 863.6 863.6 127.0 190.5 368.3 469.9 652.5 712.7 738.1 757.2 776.2 235.0 419.1 603.3 762.0 819.2 838.2 4.15 213

DZ9301-0036U 914.4 914.4 127.0 190.5 368.3 520.7 703.3 763.5 788.9 808.0 827.0 235.0 444.5 654.1 812.8 870.0 889.0 4.37 209

DZ9301-0040U 1016.0 1016.0 127.0 190.5 368.3 520.7 804.9 865.1 890.5 909.6 928.6 235.0 546.1 755.7 914.4 971.6 990.6 4.88 200

DZ9301-0042U 1066.8 1066.8 127.0 190.5 368.3 520.7 855.7 915.9 941.3 960.4 979.4 235.0 546.1 806.5 965.2 1022.4 1041.4 5.11 195

DZ9301-0044U 1117.6 1117.6 127.0 190.5 368.3 520.7 906.5 966.7 992.1 1011.2 1030.2 235.0 546.1 857.3 1016.0 1073.2 1092.2 5.35 182

DZ9301-0048U 1219.2 1219.2 127.0 190.5 368.3 520.7 1008.1 1068.3 1093.7 1112.8 1131.8 235.0 596.9 958.9 1117.6 1174.8 1193.8 5.86 182

DZ9301-0054U 1371.6 1371.6 127.0 190.5 368.3 520.7 1160.5 1220.8 1246.2 1265.2 1284.2 235.0 596.6 958.9 1270.0 1327.2 1346.2 6.6 168

DZ9301-0060U 1524.0 1524.0 127.0 190.5 368.3 520.7 1312.9 1373.1 1398.5 1417.6 1436.6 235.0 596.9 958.9 1422.4 1479.6 1498.6 7.32 154

31.8

19.1

38.1

63.5

A

B

C

D

E

F

G

H

J

TR (= SL ± 3.3)

SL

R

N

P

Q

M

K

76.2

19.1

304.8**

1130.3**

825.5*

*

**

9301-0048, 9301-0054, 9301-0060

9301-60

12.7

9.5

Ø5.2

Ø6.6

6.6 x 12.7

Ø7.1

Ø7.1

6.6 x 15.9

6.6 x 9.5

5.2 x 9.5

Ø6.6

Ø5.2

6.6 x 12.7 (2x) 5.2 x 9.5

12.7

28.7

41.4

M6***

#10***

28.6

19.1

12.7

17.5

76.2

19.1

*** Carriage bolt cut out

Wyci

ę

cie na

ś

rub

ę

podsadzan

ą

ř

ez pro šroub vratový