Previous Page  84 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 194 Next Page
Page Background

78

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DS5321

Notes:

• Fixing recommendation: M5 countersunk/

6mm countersunk Euro screw

• Vertical (side) mounting only

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M5/6mm šroub Euro

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym M5/Wkr

ę

t euro 6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

19.3 - 19.6mm

• High grade stainless steel

• Load rating up to 160/180kg

• 100%+ extension

• 19.1mm slide thickness

• Ideal for environments where

mild steel might be subject to

corrosion

• Hold-in

• Stal nierdzewna

kwasoodporna

• No

ś

no

ś

ć do 160/180 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Idealne dla

ś

rodowisk, w

których stal konstrukcyjna

mo

ż

e ulegać korozji

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Vysoce jakostní nerezová ocel

• Nosnost až 160/180 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Ideální pro prost

ř

edí, kde m

ů

že

být ocel vystavena korozi

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

10,000

80,000

DS5321

mm

kg

SL

TR

A

B

C D

E

F

W L 10,000 L 80,000

DS5321-0030

300 323.5

-

-

192 224

-

-

1.66

140

120

DS5321-0035

350 373.5

-

-

224 256

-

-

1.95

150

130

DS5321-0040

400 423.5 160 192 288 320 128 160 2.25

160

140

DS5321-0045

450 473.5 160 192 320 352 128 160 2.56

170

150

DS5321-0050

500 523.5 192 224 384 416 160 192 2.82

180

160

DS5321-0055

550 573.5 192 224 416 448 160 192 3.12

170

150

DS5321-0060

600 623.5 256 288 480 512 192 256 3.41

160

130

DS5321-0070

700 723.5 288 320 576 608 256 288 4.03

130

110

DS5321-0080

790 803.5 352 384 672 704 320 352 4.52

100

100

Stainless steel