Previous Page  83 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 83 / 194 Next Page
Page Background

77

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

7957

Notes:

• Fixing recommendation:

M5/M6 countersunk screw

• We recommend that a centrally

positioned pull handle is used on

wide drawers

• Handed slide assembly – levers

move in same direction when pair

of slides installed

• For bracket accessory kit see

DZ634xx. The fixings included

will not fit the 7957 slide.

We recommend using M6

countersunk screws, or order

a fixing kit from Accuride,

order code 22409611

• Please refer to 2D CAD drawings

for dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se

zápustnou hlavou M5/M6

• Pro široké zásuvky doporučujeme

použít centráln

ě

umíst

ě

tahací madlo

• Pravostranná a levostranná montáž

výsuv

ů

. Když je nainstalován pár

výsuv

ů

, páky se pohybují stejným

sm

ě

rem

• Sada úhelník

ů

– viz 634xx.

Spojovací materiál neni vhodny

pro výsuv 7957. Doporučujeme

použít šrouby M6 se zápustnou

hlavou anebo objednat montážní

sadu od společnosti Accuride, kód

objednávky 22409611

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na

2D CAD výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania:

Wkr

ę

t z łbem wpuszczanym M5/M6

• W szerokich szufladach

zalecamy stosowanie centralnie

umieszczonego uchwytu

• Prowadnice lewe i prawe.

W zamontowanej parze prowadnic

d

ź

wignie poruszaj

ą

si

ę

w tym

samym kierunku.

• Zestaw elementów monta

ż

owych

k

ą

towników patrz 634xx.

Zał

ą

czone elementy zł

ą

czne nie

b

ę

d

ą

pasowały do prowadnicy

7957. Zalecamy stosowanie

ś

rub

M6 z łbem wpuszczanym lub

zamówienie zestawu

ś

rub Accuride,

kod zamówienia 22409611

• Tolerancje wymiarowe – patrz

rysunki 2D CAD

• Load rating up to 160kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Suitable for drawers up to

1000mm wide

• Front disconnect

• Optional bracket accessory kits

for various mounting options

• No

ś

no

ś

ć do 160 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Odpowiednie do szuflad o

szeroko

ś

ci do 1000 mm

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Opcjonalne zestawy k

ą

towników

dla ró

ż

nych opcji monta

ż

owych

• Nosnost až 160 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Vhodný pro zásuvky do ší

ř

ky

1000 mm

• P

ř

ední odpojení

• Sady volitelných úhelník

ů

pro

r

ů

zné možnosti montáže

80,000

7957

mm

kg

SL TR A B C D E F G H I

J K L M N W L

DZ7957

-0012-2 304.8 304

.8 -

-

-

-

-

-

-

179.4 198.5 -

-

184.2 200.2 241.3 2.38 140

DZ7957

-0014-2 355.6 355

.6 -

-

-

-

-

-

-

230.2 249.3 -

-

235.0 251.0 292.1 2.80 140

DZ7957

-0016-2 406.4 406

.4 108.0 -

-

-

-

236.6 262.0 281.0 300.1 -

-

285.8 301.8 342.9 3.19 150

DZ7957

-0018-2 457.2 457

.2 108.0 -

-

-

-

287.4 312.8 331.8 350.9 -

-

336.6 352.6 393.7 3.62 150

DZ7957

-0020-2 508.0 508.0

108.0 171.5 -

-

-

338.2 363.6 382.6 401.7 -

-

387.4 403.4 444.5 4.03 160

DZ7957-0022-2 558.8 558.8 108.0 171.5 -

-

328.7 389.0 414.4 433.4 452.5 -

-

438.2 454.2 495.3 4.42 160

DZ7957-0024-2 609.6 609.6 108.0 171.5 -

-

379.5 439.8 465.2 484.2 503.3 -

-

489.0 505.0 546.1 4.84 160

DZ7957-0026-2 660.4 660.4 108.0 171.5 -

-

430.3 490.6 516.0 535.0 554.1 -

-

539.8 555.8 596.9 5.27 160

DZ7957-0028-2 711.2 711.2 108.0 171.5 -

-

481.1 541.4 566.8 585.8 604.9 -

-

590.6 606.6 647.7 5.88 160

DZ7957

-0030-2 762.0 762.0

108.0 171.5 -

-

531.9 592.2 617.6 636.6 655.7 203.2 469.9 641.4 657.4 698.5 6.06 160

DZ7957

-0032-2 812.8 812.8

108.0 171.5 -

-

582.7 643.0 688.4 687.4 706.5 203.2 520.7 692.2 708.2 749.3 6.48 160

DZ7957

-0034-2 863.6 863.6

108.0 171.5 349.3 -

633.5 693.8 719.2 738.2 757.3 203.2 571.5 743.0 759.0 800.1 6.88 160

DZ7957

-0036-2 914.4 914.4

108.0 171.5 349.3 501.7 684.3 744.6 770.0 789.0 808.1 203.2 622.3 793.8 809.8 850.9 7.29 160

A

B

C

D

E

I

H

G

F

50.8

19.1

19.0

44.4

TR

SL

K

L

M

N

44.5

31.8

J

Ø5.9

Ø8.5

8.5 x 14.6

Ø5.9 Ø9.0

10.1 x 5.9

11.5 x 8.5

17.8 x 8.5

Ø8.5

14.6 x 8.5

22.2

12.7

17.5

12.7

19.0

12.7

Ø9.0

Ø5.9

RELEAS

Ø5.9

A

B

C

D

E

I

H

G

F

50.8

19.1

.0

44.4

TR

SL

K

L

M

N

44.5

31.8

J

Ø5.9

Ø

8.5 x 14.6

Ø5.9 Ø9.0

10.1 x 5.9

11.5 x 8.5

17.8 x 8.5

Ø8.5

14.6 x 8.5

22.2

12.7

17.5

12.7

19.0

12.7

Ø9.0

Ø5.9

RELEAS

Ø5.9

70.8

19.1