Previous Page  82 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 194 Next Page
Page Background

76

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5321

Notes:

• Fixing recommendation: M5 countersunk/

6mm countersunk Euro screw

• Vertical (side) mounting only

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• For bracket accessory kit see 635xx

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M5/6 mm šroub Euro

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Sada úhelník

ů

– viz 635xx

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym M5/Wkr

ęt

euro 6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Zestaw elementów monta

ż

owych k

ą

towników

patrz 635xx

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

19.3 - 19.6mm

DZ635xx