Previous Page  8 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 194 Next Page
Page Background

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Light duty slides

up to 50kg

Prowadnice do niewielkich obci

ąż

e

ń

do 50 kg

Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg

100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 %

Two-way travel / Wysuw dwustronny / Oboustranný výsuv

75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 %

75% extension / Wysuw 75% / Výsuv 75 %

100% extension / Wysuw 100% / Výsuv 100 %

43.5

13

7400-50SC

45kg ......

p33

12.7

26.3

2601

45kg ......

p19

45.7

12.7

3832EC-B

45kg ......

p25

12.7

45.7

3832DO

45/50kg ......

p27

53.1

19.1

DA5321

50kg ......

p34

12.7

26.3

2642

45kg ......

p20

2421

8.0

20.0

16kg ......

p35

DS2728

26.5

9.5

20kg ......

p36

2132

12.7

35.3

35/50kg ......

p38

2132DO

12.7

35.3

35/50kg ......

p40

3630

21.6

36.4

45kg ......

p44

2026

35.3

9.5

50kg ......

p43

2002

5.0

9.5

35.3

17.6

35kg ......

p42

0201

9.5

35.3

50kg ......

p41

2109

4.1

12.7

35

55.4

62-95.3

35kg ......

p37

20.0

16.0

2431

20kg ......

p14

12.7

45.7

3832SC/HDSC

45/50kg ......

p29

12.7

45.7

3832

12.7

45.7

DH3832

12.7

37.0

3732

40kg ......

p17

45.7

12.7

3832TR/HDTR

45kg ......

p31

2731CL

30kg ......

p15

27

19.1

50kg ......

p21

50kg ......

p23