Previous Page  79 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 79 / 194 Next Page
Page Background

73

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5321SC

Notes:

• Fixing recommendation: M5 countersunk/

6mm countersunk Euro screw

• Vertical (side) mounting only

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M5/6 mm šroub Euro

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym M5/Wkr

ę

t euro 6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

19.3 - 19.6mm

• Self close

• Load rating up to 120kg

• 100%+ extension

• 19.1mm slide thickness

• Hold-in

• Optional enclosure mounting

brackets

• Samodomykanie

• No

ś

no

ś

ć do 120 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Samozasunutí

• Nosnost až 120 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Volitelné montážní úhelníky pro

elektrosk

ř

ín

ě

10,000

5321SC

mm

kg

SL

TR A

B

C D E

F

G H W L

DZ5321-0030SC 300 319

-

-

160 192

-

-

192 224 1.64 85

DZ5321-0035SC 350 369

-

-

224 256

-

-

224 256 1.96 90

DZ5321-0040SC 400 419 160 192 256 288 160 192 288 320 2.25 100

DZ5321-0045SC 450 469 192 224 320 352 192 224 352 384 2.57 110

DZ5321-0050SC 500 519 224 256 352 384 224 256 384 416 2.87 120

DZ5321-0055SC 550 569 224 256 416 448 224 256 448 480 3.17 110

DZ5321-0060SC 600 619 256 288 480 512 256 288 480 512 3.48 100

DZ5321-0070SC 700 719 320 352 544 576 320 352 576 608 4.10 70

DZ5321-0080SC 790 823 352 384 640 672 352 384 672 704 4.64 50

SL

TR

D

C

B

A

E

F

G

H

32.00

32.00

26.00

26.00

(Ø8.3 x 90°)

Ø6.60 ±0.2

(Ø8.30 x 90°)

Ø6.60 ±0.2

53.1

19.1