Previous Page  78 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 194 Next Page
Page Background

72

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DS5322

Notes:

• Fixing recommendation: M5 countersunk/

6mm countersunk Euro screw

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M5/6mm šroub Euro

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym M5/Wkr

ę

t euro 6 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

• High grade stainless steel

• Load rating up to 120kg

• 100%+ extension

• 20.7mm slide thickness

• Ideal for environments where

mild steel might be subject to

corrosion

• Hold-in

• Includes easy mount brackets

with locator pins

• Stal nierdzewna

kwasoodporna

• No

ś

no

ś

ć do 120 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 20,7 mm

• Idealne dla

ś

rodowisk,

w których stal konstrukcyjna

mo

ż

e ulegać korozji

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Zawiera k

ą

towniki z kołkami

ustalaj

ą

cymi do łatwego

monta

ż

u

• Vysoce jakostní nerezová ocel

• Nosnost až 120 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 20,7 mm

• Ideální pro prost

ř

edí, kde m

ů

že

být ocel vystavena korozi

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Zahrnuje úhelníky s

lokalizačními kolíky pro

snadnou montáž

80,000

DS5322

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

G

W L

DS5322-0030-2 300

342

-

-

192

224

177

-

1.83

80

DS5322-0035-2 350

392

-

-

256

288

227

-

2.15

90

DS5322-0040-2 400

442

160

192

288

320

277

-

2.45

100

DS5322-0045-2 450

492

192

224

352

384

327

-

2.74

110

DS5322-0050-2 500

542

192

224

384

416

377

-

3.04

120

DS5322-0055-2 550

592

224

256

448

480

427

-

3.33

110

DS5322-0060-2 600

642

256

288

480

512

477

238.5 3.74

100

DS5322-0070-2 700

742

320

352

608

640

577

288.5 4.37

70

DS5322-0080-2 790

822

352

384

672

704

677

338.5 4.92

50

Stainless steel