Previous Page  77 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 77 / 194 Next Page
Page Background

71

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5321-60

Notes:

• Fixing recommendation: 4mm wood screw/

6mm countersunk Euro screw

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: 6 mm šroub Euro/

Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t euro 6 mm/Wkr

ę

t

do drewna 4 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

• Load rating up to 120kg

• 100%+ extension

• 20.7mm slide thickness

• Brackets on drawer member

for bottom mounting

• Hold-in

• No

ś

no

ś

ć do 120 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 20,7 mm

• K

ą

towniki na profilu

wewn

ę

trznym

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Nosnost až 120 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 20,7 mm

• Úhelníky na panelu zásuvky

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

80,000

5321-60

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ5321-6030

300.0 323.5

-

-

192

224

-

190

1.80

105

DZ5321-6035

350.0 373.5

-

-

224

256

-

240

2.12

110

DZ5321-6040

400.0 423.5

160

192

288

320

-

290

2.42

115

DZ5321-6045

450.0 473.5

160

192

320

352

-

340

2.73

120

DZ5321-6050

500.0 523.5

192

224

384

416

-

390

3.03

120

DZ5321-6055

550.0 573.5

192

224

416

448

250

440

3.37

120

DZ5321-6060

600.0 623.5

256

288

480

512

250

490

3.69

115

DZ5321-6070

700.0 723.5

288

320

576

608

250

590

4.29

107

DZ5321-6080

790.0 803.5

352

384

672

704

250

690

4.86

100