Previous Page  76 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 76 / 194 Next Page
Page Background

70

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3607

• Load rating up to 120kg

• 100% extension

• 19.1mm slide width

• Lock-out

• Front disconnect

• Fixing hardware included

• Optional enclosure mounting

brackets

• No

ś

no

ś

ć do 120 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Blokada w poło

ż

eniu otwartym

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 120 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• P

ř

ední odpojení

• Spojovací materiál je součástí

dodávky

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Handed slide assembly – levers move in same

direction when pair of slides installed

• Vertical (side) mounting only

• Fixing hardware included

• For enclosure mounting brackets refer to page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Pravostranná a levostranná montáž výsuv

ů

.

Když je nainstalován pár výsuv

ů

, páky se pohybují

stejným sm

ě

rem

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Spojovací materiál je součástí dodávky

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Prowadnice lewe i prawe. W zamontowanej

parze prowadnic d

ź

wignie poruszaj

ą

si

ę

w tym

samym kierunku

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

10,000

3607

mm

kg

SL

TR A

B

C D E

F

G H W L

DZ3607-0012-2 305 305

-

135.4 179.1 204.5 229.9 -

-

228.6 1.79 90

DZ3607-0014-2 356 356

-

186.2 229.9 255.3 280.7 -

-

279.4 2.08 90

DZ3607-0016-2 406 406

-

237.0 280.7 306.1 331.5 -

257.3 330.2 2.50 100

DZ3607-0018-2 457 457

-

287.8 331.5 356.9 382.3 -

308.1 381.0 2.71 110

DZ3607

-0020-2 508 508 215

.9 338.6 382.3 407.7 433.1 203.2 358.9 431.8 3.02 120

DZ3607-0022-2 559 559 241.3 389.4 433.1 458.5 483.9 228.6 409.7 482.6 3.32 110

DZ3607-0024-2 610 610 266.7 440.2 483.9 509.3 534.7 254.0 460.5 533.4 3.63 100

DZ3607-0026-2 660 660 292.1 491.0 534.7 560.1 585.5 279.4 511.3 584.2 3.95 92

DZ3607-0028-2 711 711 317.5 541.8 585.5 610.9 636.3 304.8 562.1 635.0 4.22 83

TR

4.6 x 5.3 TYP

25.4

101.6

F

G

H

4.6 x 7.9

46.4

6.4

60.3

4.6 x 5.3 (5x)

4.6 x 9.5 (3x)

A

B

C

D

E

SL

19.1

53.1