Previous Page  75 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 75 / 194 Next Page
Page Background

69

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5417

• Load rating up to 100kg

• 100%+ extension

• 17.5mm slide thickness

• Hold-in

• No

ś

no

ś

ć do 100 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 17,5 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Nosnost až 100 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 17,5 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

Notes:

• Fixing recommendation: 4mm woodscrew/

M4 countersunk screw

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Vrut do d

ř

eva 4 mm/

šroub se zápustnou hlavou M4

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t do drewna

4 mm/Wkr

ę

t z łbem wpuszczanym M4

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

5417

mm

kg

SL

TR A

B

C D E

F

G H W L

DZ5417-0030

300 340

-

-

224 256

-

-

-

256 1.64 90

DZ5417-0035

350 389

-

-

224 256

-

-

-

256 1.93 90

DZ5417-0040

400 438 160 192 320 352 128 160

-

352 2.22 92

DZ5417-0045

450 487 160 192 320 352 128 160 320 352 2.53 95

DZ5417-0050

500 537 192 224 416 448 160 192

-

416 2.81 100

DZ5417-0055

550 586 224

-

448 480 160 192

-

448 3.12 100

DZ5417-0060

600 635 256 288 480 512 192 224 480 512 3.41 94

DZ5417-0065

650 684 288 320 544 576 192 256

-

544 3.68 92

DZ5417-0070

700 733 288 416 576 608 256 288 576 608 4.00 90

3.2

32.0

E

F

G

H

TR

26.0

32.0

A

B

C

D

SL

22.8

Ø4.5 x 90°

17.5

54.0