Previous Page  74 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 194 Next Page
Page Background

68

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5321EC

Notes:

• Fixing recommendation: M5 countersunk/

6mm countersunk Euro screw

• Vertical (side) mounting only

• We recommend that a centrally positioned pull

handle is used on wide drawers

• For bracket accessory kit see 635xx

• Operating range 10° – 40°C

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M5/6 mm šroub Euro

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Pro široké zásuvky doporučujeme použít

centráln

ě

umíst

ě

né tahací madlo

• Sada úhelník

ů

– viz 635xx

• Provozní rozsah: 10 ºC – 40 ºC

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t z łbem

wpuszczanym M5/Wkr

ę

t euro 6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• W szerokich szufladach zalecamy stosowanie

centralnie umieszczonego uchwytu

• Zestaw elementów monta

ż

owych k

ą

towników

patrz 635xx

• Zakres pracy 10º C – 40º C

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

19.3 - 19.6mm

DZ635xx

• Soft close

• Load rating up to 100kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Suitable for drawers up to

1000mm wide

• Opening pull force 25 N ± 5 N

• Soft close on last 45mm of

closing cycle

• Optional bracket accessory

kits for various mounting

options

• Mi

ę

kkie domykanie

• No

ś

no

ś

ć do 100 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Odpowiednie do szuflad o

szeroko

ś

ci do 1000 mm

• Siła otwarcia: 25 N ± 5 N

• Mi

ę

kkie domykanie na

ostatnich 45 mm cyklu

zamykania

• Opcjonalne zestawy

k

ą

towników dla ró

ż

nych opcji

monta

ż

owych

• Samozasunutí s tlumením

• Nosnost až 100 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Vhodný pro zásuvky do ší

ř

ky

1000 mm

• Síla otevírání: 25 N ± 5 N

• Samozasunutí s tlumením

na posledních 45 mm cyklu

zavírání

• Sady volitelných úhelník

ů

pro

r

ů

zné možnosti montáže

80,000

5321EC

mm

kg

SL TR A B C D E F G H W L (450mm*) L (1000mm*)

DZ5321-0040EC 400 388 160 192 -

-

128 160 -

288 1.99

65

55

DZ5321-0045EC-A 450 450 160 192 256 -

128 160 -

320 2.27

65

55

DZ5321-0050EC 500 500 192 224 -

-

160 192 -

384 2.57

70

60

DZ5321-0055EC 550 550 192 224 320 352 160 192 -

416 2.87

85

72

DZ5321-0060EC 600 600 256 288 384 416 192 256 -

480 3.18

100

85

DZ5321-0070EC-A 700 700 288 320 448 480 256 288 512 576 3.79

100

85

DZ5321-0080EC-A 800 800 352 384 576 608 320 352 416 672 4.42

90

75

DZ5321-0090EC-A 900 900 320 352 544 672 320 448 736 768 4.96

85

70

DZ5321-0100EC-A 1000 1000 352 384 640 768 352 384 704 736 5.56

80

65

DZ5321-0110EC-A 1100 1100 416 448 768 800 416 448 544 960 6.18

75

60

ACCESS SLOTS

416 †

G

25.0

6.5

Ø6.60 ±0.2

(Ø8.3 X 90°)

Ø6.60 ±0.2

(Ø8.3 x 90°)

TR

H

F

E

32.0

26.0

SL

D

C

B

A

32.0

26.0

53.1

19.1

* Drawer width / Szeroko

ś

ć szuflady / Ší

ř

ka zásuvky

† DZ5321-0080EC-A