Previous Page  73 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 73 / 194 Next Page
Page Background

67

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5343/5344

Notes:

• Fixing recommendation: 4mm countersunk

woodscrew/6mm Euro screw

• We recommend that 2 x interlock slides

(5343) are used on drawers 800-1000mm

wide. For smaller drawers, use 5344 as a

companion slide

• For more information go to page 169 of

the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: 6 mm šroub Euro/šroub

se zápustnou hlavou 4 mm

• Doporučujeme použít 2 x výsuvy s pojistkou proti

současnému vysunutí více zásuvek u zásuvek o

ší

ř

ce 800 – 1000 mm. Pro menší zásuvky použijte

5344 jako provázející výsuv

• Více informací najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t do drewna

z łbem wpuszczanym 4 mm/Wkr

ę

t euro 6 mm

• Zalecamy stosowanie 2 prowadnic z blokad

ą

w szufladach o szeroko

ś

ci 800 – 1000 mm.

Do mniejszych szuflad stosować 5344 jako

prowadnic

ę

towarzysz

ą

c

ą

• Dalsze informacje mo

ż

na znale

ź

ć na

stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Kit includes:

1 x interlock slide

1 x 6mm Ø rod x 300mm. Cut rod to suit

required pitch

Optional companion slide:

Order code: DZ5344-00xx (1 x slide)

Optional lock kit:

Order code: DB65050-1

Sada obsahuje:

1 x Výsuv se systémem Interlock

1 x tyč Ø 6 mm x 300 mm.

P

ř

í

ř

ez na požadovanou miru

Volitelný výsuv:

Kód pro objednávání: DZ5344-00xx (1 x Výsuv)

Volitelná sada zámk

ů

:

Kód pro objednávání: DB65050-1

Zestaw zawiera:

1 x prowadnica z mechanizmem

1 x pr

ę

t Ø 6 mm x 300 mm.

Doci

ą

ć na wymagany wymiar

Opcjonalna prowadnica

towarzysz

ą

ca:

Kod zamówienia: DZ5344-00xx (1 x prowadnica)

Opcjonalny zestaw zamka:

Kod zamówienia: DB65050-1

DB65050-1