Previous Page  72 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 194 Next Page
Page Background

66

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5343/5344

• Interlock slide (anti-tilt) with

locking option

• Load rating up to 100kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Slides sold singly

• Can be used on both sides

of drawer or with companion

slide 5344

• Suitable for drawers up to

1000mm wide

• Hold-in

• Prowadnica z systemem

Interlock (blokada

jednoczesnego wysuni

ę

cia

szuflad i zabezpieczenie

przed przechyleniem) z opcj

ą

zamkni

ę

cia

• No

ś

no

ś

ć do 100 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Prowadnice sprzedawane

pojedynczo

• Mo

ż

na stosować po obu

stronach szuflady lub z

prowadnic

ą

towarzysz

ą

c

ą

5344

• Odpowiednie do szuflad o

szeroko

ś

ci do 1000 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Výsuv se systémem Interlock

(pojistka proti současnému

vysunutí více zásuvek a

proti naklon

ě

ní) s možností

zamykání

• Nosnost až 100 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Výsuvy se prodávají jednotliv

ě

• Lze použít na obou stranách

zásuvky nebo s výsuvem 5344

• Vhodný pro zásuvky do ší

ř

ky

1000 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

80,000

5343

mm

kg

SL TR A B C D E F G H 5343 W 5344 W L (<800mm*) L (<1000mm*)

DZ5343-0035-1 350.0 355.0 -

-

224.0 256.0 -

96.0 -

256.0 1.00 0.95

85

75

DZ5343

-0040-1 400.0 430.0

-

192.0 288.0 320.0 128.0 160.0 -

320.0 1.14 1.09

90

80

DZ5343

-0045-1 450.0 480.0

-

224.0 320.0 352.0 160.0 192.0 288.0 320.0 1.28 1.25

95

85

DZ5343-0050-1 500.0 530.0 224.0 256.0 384.0 416.0 192.0 224.0 352.0 384.0 1.44 1.40

100

90

DZ5343

-0055-1 550.0 580.0

256.0 288.0 416.0 448.0 192.0 224.0 384.0 416.0 1.59 1.55

95

85

DZ5343

-0060-1 600.0 630.0

288.0 320.0 480.0 512.0 224.0 256.0 448.0 480.0 1.74 1.70

85

75

DZ5343

-0065-1 650.0 680.0

320.0 352.0 544.0 576.0 256.0 288.0 480.0 512.0 1.90 1.86

80

70

DZ5343

-0070-1 700.0 730.

0 352.0 384.0 576.0 608.0 288.0 320.0 544.0 576.0 2.05 2.01

70

60

5343

5344

* Drawer width / Szeroko

ś

ć szuflady / Ší

ř

ka zásuvky