Previous Page  71 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 194 Next Page
Page Background

65

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Heavy duty slides, load rating 100kg+

Prowadnice do du

ż

ych obci

ąż

e

ń

, 100 kg +

Výsuvy pro velké zatížení, 100 kg +

Model

Load kg

Cycles

Travel

Disconnect

Corrosion resistant

Page

Model

No

ś

no

ś

ć kg

Cykli

Wysuw

Rozł

ą

czanie

Odporny na korozj

ę

Strona

Model

Nosnost kg

Cykly

Výsuv

Odpojení

Korozivzdorné

Strana

5343/5344

100

80,000

100%

66

5321EC

100

80,000

100%

68

5417

100

10,000

100%+

69

3607

120

10,000

100%

70

5321-60

120

80,000

100%+

71

DS5322

120

80,000

100%+

72

5321SC

120

10,000

100%+

73

3657

124

10,000

100%

74

5321

150

170

80,000

10,000

100%+

75

7957

160

80,000

100%

77

DS5321

160

180

80,000

10,000

100%+

78

0522

180

10,000

100%+

79

9301

227

10,000

100%

81

DP9301

227

10,000

100%

82

9308

227

10,000

100%

84

DA4160

300

10,000

100%

88

DA4140

400

600

10,000

5,000

100%

90

DA4120

438

550

10,000

5,000

75%

92

6026

100

80,000

2-way

94