Previous Page  70 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 194 Next Page
Page Background

64

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DS2028

• High grade stainless steel

• Load rating up to 60/65kg

• 75% extension

• 9.5mm slide thickness

• Hold-in

• Ideal for environments where

mild steel might be subject

to corrosion

• Stal nierdzewna

kwasoodporna

• No

ś

no

ś

ć do 60/65 kg

• Wysuw 75 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 9,5 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Idealne dla

ś

rodowisk,

w których stal konstrukcyjna

mo

ż

e ulegać korozji

• Vysoce jakostní nerezová ocel

• Nosnost až 60/65 kg

• Výsuv 75 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 9,5 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Ideální pro prost

ř

edí, kde mže

být ocel vystavena korozi

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

80,000

DS2028

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

W L 10,000 L 80,000

DS2028-0030

300

209

96

128

224

256

0.54

65

60

DS2028-0035

350

245

96

128

256

288

0.64

63

57

DS2028-0040

400

282

160

192

320

352

0.74

59

54

DS2028-0045

450

320

160

192

384

416

0.83

57

50

DS2028-0050

500

357

192

224

416

448

0.92

53

47

DS2028-0055

550

394

192

224

480

512

1.02

50

45

DS2028-0060

600

432

224

256

512

544

1.12

46

43

DS2028-0065

650

469

224

256

576

608

1.21

43

41

DS2028-0070

700

506

256

288

608

640

1.30

42

40

4.3 x 6.5

Ø10.0

TR

D

C

B

A

32.0

23.5

Ø4.3

70.0

32.0

26.0

A

B

C

D

SL

Ø4.3

4.3 x 6.5

Ø10.0

35.34

9.5

Stainless steel