Previous Page  69 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 194 Next Page
Page Background

63

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0204

• Load rating up to 65kg

• 75% extension slide

• 9.5mm slide thickness

• Front disconnect

• Lock-out

• Optional enclosure

mounting brackets

• No

ś

no

ś

ć do 65 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 9,5 mm

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Blokada w połoeniu otwartym

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 65 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 9,5 mm

• P

ř

ední odpojení

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

0204

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

G W L

DZ0204-0012

305 201.5

-

215.9 254.0

-

136.5 247.6 260.3 0.63

65

DZ0204-0014

356 252.5

-

266.7 304.8

-

187.3 298.4 311.1 0.73

65

DZ0204-0016

406 303.0

-

317.5 355.6

-

238.1 349.2 361.9 0.84

60

DZ0204-0018

457 329.0 203.2 342.9 406.4 200.0 288.9 400.0 412.7 0.93

55

DZ0204-0020

508 379.5 228.6 393.7 457.2 225.4 339.7 450.8 463.5 1.04

50

DZ0204-0022

559 405.0 254.0 419.1 508.0 250.8 390.5 501.6 514.3 1.14

40

DZ0204-0024

610 430.5 279.4 444.5 558.8 276.2 441.3 552.4 565.1 1.26

35

DZ0204-0026

660 481.5 304.8 495.3 609.6 301.6 492.1 603.2 615.9 1.35

30

DZ0204-0028

711 506.5 330.2 520.7 660.4 327.0 542.9 654.0 666.7 1.48

30

TR

SL

G

F

E

D

98.4

12.7

15.9

4.6 x 5.3 TYP.

25.4

101.6

A

B

C

SL -4

64.0

28.6

4.6 x 5.3 TYP.

9.5

35.3