Previous Page  66 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 66 / 194 Next Page
Page Background

60

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3507

• Load rating up to 82kg

• 100%+ extension

• 12.7mm slide thickness

• Lock-out

• Pinch-free, spring disconnect

makes drawer removal and

reinsertion easy

• One-Motion Insertion™

simplifies reinsertion and

installation of heavier loads

• Optional enclosure

mounting brackets

• For 2 to 8U chassis

• No

ś

no

ś

ć do 82 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Blokada w połoeniu otwartym

• Bezzaciskowe, spr

ęż

ynowe

rozł

ą

czanie powoduje,

ż

e

wyjmowanie i wkładanie

szuflady jest łatwe

• One-Motion Insertion™ ułatwia

wprowadzenie i instalacj

ę

w

przypadku wikszych obci

ąż

e

ń

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Do jednostek 2 do 8U

• Nosnost až 82 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• Pružinové odpojení bez

piskípnutí usnaduje vyjmutí a

opakované zasunutí zásuvky

• One-Motion Insertion™

zjednodušuje opakované

vkládání a instalaci tžších zátží

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

• Pro jednotky 2 až 8U

10,000

3507

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

G W L

DZ3507-0016

406

457

-

-

-

-

162.6 336.5 153.7 1.75

71

DZ3507-0018

457

508

-

-

164.8

-

-

387.3 178.8 2.01

76

DZ3507-0020

508

559

-

172.1 203.2

-

-

438.1 203.8 2.24

80

DZ3507-0022

559

610

-

-

213.0

-

407.0 488.9 228.8 2.46

82

DZ3507-0024

610

660 254.0 273.7

-

-

457.8 539.7 253.8 2.70

81

DZ3507-0026

660

711 140.3 232.4 269.1

-

508.6 590.5 278.7 2.94

78

DZ3507-0028

711

762 191.1 283.2 304.8 526.0 559.4 641.4 303.8 3.16

73

DZ3507-0030

762

813

-

241.9 319.9 527.1 610.2 692.1 328.8 3.40

67