Previous Page  65 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 194 Next Page
Page Background

59

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DS3031

• Suitable for use in

temperatures up to 300°C

• Load rating up to 80kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• High temperature food-

grade grease

• High grade stainless steel

• Nadaje si do stosowania

w temperaturach do 300º C

• No

ś

no

ś

ć do 80 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Smar wysokotemperaturowy

dopuszczony do kontaktu

ż

ywno

ś

ci

ą

• Stal nierdzewna

kwasoodporna

• Vhodný pro použití p

ř

i

teplotách do 300 ºC

• Nosnost až 80 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Mazací tuk pro vysoké teploty

pro potraviná

ř

ské účely

• Vysoce jakostní nerezová ocel

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

DS3031

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

W

L

DS3031-0030

300

317.4

-

-

224.0

256.0

1.53

65

DS3031-0035

350

366.6

-

-

256.0

288.0

1.72

70

DS3031-0040

400

415.8

-

192.0

320.0

352.0

1.91

75

DS3031-0045

450

465.0

-

224.0

352.0

384.0

2.10

80

DS3031-0050

500

514.2

256.0

288.0

416.0

448.0

2.29

75

DS3031-0055

550

563.4

288.0

320.0

480.0

512.0

2.48

70

DS3031-0060

600

612.6

320.0

352.0

512.0

544.0

2.67

65

DS3031-0065

650

661.8

320.0

352.0

576.0

608.0

2.86

60

DS3031-0070

700

711.0

352.0

384.0

608.0

640.0

3.05

55

Ø4.3 x 6.5 TYP.

Tr±3

SL

A

B

C

D

32.0 26.0 26.0 32.0

A

B

C

D

Ø4.30

19.1

35.3

Stainless steel