Previous Page  63 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 63 / 194 Next Page
Page Background

57

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0305

• Load rating up to 70kg

• 100%+ extension

• 19.1mm slide thickness

• Lock-out

• Front disconnect

• Optional enclosure

mounting brackets

• No

ś

no

ś

ć do 70 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Blokada w połoeniu otwartym

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 70 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• P

ř

ední odpojení

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For more information go to page 169

of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Více informací najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Dalsze informacje mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173

katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

0305

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ0305-0012

305

327.0

-

-

-

260.3 273.0

-

1.27

70

DZ0305-0014

356

378.0

-

-

298.4 311.1 323.8

-

1.46

68

DZ0305-0016

406

429.0

-

-

349.2 361.9 374.6 250.8 1.63

65

DZ0305-0018

457

479.5 212.7

-

400.0 412.7 425.4 301.6 1.88

62

DZ0305-0020

508

530.5 238.1 365.2 450.8 463.5 476.2 352.4 2.04

57

DZ0305-0022

559

581.0 263.5 415.9 501.6 514.3 527.0 403.2 2.29

52

DZ0305-0024

610

632.0 288.9 466.7 552.4 565.1 577.8 454.0 2.50

46

DZ0305-0026

660

683.0 314.3 517.7 603.2 615.9 628.6 504.8 2.67

41

DZ0305-0028

711

733.5 339.7 568.3 654.0 666.7 679.4 555.6 2.89

36

10,000

19.1

35.3