Previous Page  62 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 194 Next Page
Page Background

56

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0301

• No

ś

no

ś

ć do 70 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Niski profil – wysokoć tylkko

35,3 mm

• Elementy złczne w zestawie

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 70 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• Nízký profil – výška pouze

35,3 mm

• Spojovací materiál je součástí

dodávky

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Poznámky:

• Spojovací materiál je součástí dodávky nebo

šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Elementy złczne w zestawie lub wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

0301

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

W

L

DZ0301-0012

305

327

-

149.2

260.3

273.0

1.38

70

DZ0301-0014

356

378

-

200.0

311.1

323.8

1.63

67

DZ0301-0016

406

429

-

250.8

361.9

374.6

1.87

65

DZ0301-0018

457

480

212.7

301.6

412.7

425.4

2.10

63

DZ0301-0020

508

530

238.1

352.4

463.5

476.2

2.35

60

DZ0301-0022

559

581

263.5

403.2

514.3

527.0

2.60

55

DZ0301-0024

610

632

288.9

454.0

565.1

577.8

2.77

50

DZ0301-0026

660

683

314.3

504.8

615.9

628.6

2.55

45

DZ0301-0028

711

734

339.7

555.6

666.7

679.4

3.22

40

TR

4.6 x 5.3 TYP.

12.7

25.4

111.1

A

B

C

15.9

D

SL

12.7

25.4

111.1

A

B

C

D

SL

4.6 x 5.3 TYP.

15.9

19.1

35.3

• Load rating up to 70kg

• 100%+ extension

• 19.1mm slide thickness

• Low profile – only

35.3mm high

• Fixing hardware included

• Optional enclosure

mounting brackets

10,000

Notes:

• Fixing hardware included or M4 screw

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances