Previous Page  61 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 194 Next Page
Page Background

55

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3308

• Load rating up to 68kg

• 100%+ extension

• 12.7mm slide thickness

• Lock-in

• Lock-out

• Front disconnect

• Fixing hardware included

• Optional enclosure mounting

brackets

• No

ś

no

ś

ć do 68 kg

• Wysuw 100% +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Blokada w połoeniu

zamknitym

• Blokada w połoeniu otwartym

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Elementy złczne w zestawie

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 68 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• Zajišt

ě

ní v zasunuté poloze

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• P

ř

ední odpojení

• Spojovací materiál je

součástí dodávky

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Handed slide assembly

• Fixing hardware included

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Pravostranná a levostranná montáž výsuv

ů

• Spojovací materiál je součástí dodávky

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Prowadnice lewe i prawe

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

3308

mm

kg

SL TR A B C D E F G H I

J

W L

DZ3308-0012-2 305 330 -

-

200.1 212.8 225.5 -

-

209.5 234.9 260.3 1.32 68

DZ3308-0014-2 356 381 -

-

250.9 263.6 276.3 -

-

260.3 285.7 311.1 1.54 67

DZ3308-0016-2 406 432 -

-

301.7 314.4 327.1 -

-

311.1 336.5 361.9 1.75 67

DZ3308-0018-2 457 483 143.0 279.4 352.5 365.2 377.9 177.8 314.4 361.9 387.3 412.7 1.96 66

DZ3308

-0020-2 508 533 168

.4 330.2 403.3 416.0 428.7 203.2 365.2 412.7 438.1 463.5 2.19 66

DZ3308-0022-2 559 584 193.8 381.0 454.1 466.8 479.5 228.6 416.0 463.5 488.9 514.3 2.37 64

DZ3308-0024-2 610 635 219.2 431.8 504.9 517.6 530.3 254.0 466.8 514.3 539.7 565.1 2.63 61

DZ3308-0026-2 660 686 244.6 482.6 555.7 568.4 581.1 279.4 517.6 565.1 590.5 615.9 2.86 58

DZ3308-0028-2 711 737 270.0 533.4 606.5 619.2 631.9 304.8 568.4 615.9 641.3 666.7 3.05 55

12.7

C

B

A

D

E

9.6

16.0

Ø4.6 x 5.3 TYP.

SL

TR

50.8

12.7

88.9

50.8

27.9

J

I

H

G

F

123.8

22.9

Ø4.6 x 5.3 TYP.

25.4

50.8

12.7

† Hole not available for 3308-0012

Otwór niedostpny dla 3308-0012

Otvor není dostupný pro 3308-0012