Previous Page  60 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 194 Next Page
Page Background

54

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3307

• Load rating up to 68kg

• 100%+ extension

• 12.7mm slide thickness

• Front disconnect

• Lock-out

• Fixing hardware included

• Optional enclosure mounting

brackets

• No

ś

no

ś

ć do 68 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Blokada w połoeniu otwartym

• Elementy złczne w zestawie

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 68 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• P

ř

ední odpojení

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• Spojovací materiál

je součástí dodávky

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Fixing hardware included

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Spojovací materiál je součástí dodávky

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

3307

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ3307-0012-2

305

330

-

-

234.9 247.6 260.3 209.5 1.32

68

DZ3307-0014-2

356

381

-

-

285.7 298.4 311.1 260.3 1.51

67

DZ3307-0016-2

406

432

-

-

336.5 349.2 361.9 311.1 1.73

67

DZ3307-0018-2

457

483

177.8 314.4 387.3 400.0 412.7 361.9 1.94

66

DZ3307-0020-2

508

533

203.2 365.2 438.1 450.8 463.5 412.7 2.16

66

DZ3307-0022-2

559

584

228.6 416.0 488.9 501.6 514.3 463.5 2.39

64

DZ3307-0024-2

610

635

254.0 466.8 539.7 552.4 565.1 514.3 2.60

61

DZ3307-0026-2

660

686

279.4 517.6 590.5 603.2 615.9 565.1 2.81

58

DZ3307-0028-2

711

737

304.8 568.4 641.3 654.0 666.7 615.9 3.04

55

TR

123.8

12.7

C

B

A

D

E

9.9

SL -6.1

16.0

Ø4.6 x 5.3 TYP.

SL

E

C

F

B

A

50.8

Ø4.6x5.3 TYP

123.8

27.9

6.1

50.8

12.7

† Hole not available for 3307-0012

Otwór niedostpny dla 3307-0012

Otvor není dostupný pro 3307-0012