Previous Page  59 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 194 Next Page
Page Background

53

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3301

• Load rating up to 68kg

• 100%+ extension

• 12.7mm slide thickness

• Hold-in

• Optional enclosure mounting

brackets

• No

ś

no

ś

ć do 68 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 68 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Fixing hardware included

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Spojovací materiál je součástí dodávky

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

3301

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ3301-0012-2

305

330

-

162.1 222.2 235.0 260.3 209.5 1.27

68

DZ3301-0014-2

356

381

-

212.8 273.0 285.7 311.1 260.3 1.51

67

DZ3301-0016-2

406

432

-

263.6 323.8 336.5 361.9 311.1 1.73

67

DZ3301-0018-2

457

483

212.8 314.4 374.6 387.3 412.7 361.9 1.92

66

DZ3301-0020-2

508

533

238.2 365.2 425.4 438.1 463.5 412.7 2.14

66

DZ3301-0022-2

559

584

263.6 416.0 476.2 488.9 514.3 463.5 2.37

64

DZ3301-0024-2

610

635

289.0 466.8 527.0 539.7 565.1 514.3 2.53

61

DZ3301-0026-2

660

686

314.4 517.6 577.8 590.5 615.9 565.1 2.77

58

DZ3301-0028-2

711

737

339.8 568.4 628.6 641.3 666.7 615.9 3.01

55

12.7

123.8

A

B

C

D

E

SL -6.1

SL

E

D

F

B

A

9.9

123.8

16

50.8

27.9

4.6 X 5.3

4.6 X 5.3

TR

6.1

12.7

50.8