Previous Page  58 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 194 Next Page
Page Background

52

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DS0330

• High grade stainless steel

• Load rating up to 65/80kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Hold-in

• Ideal for environments where

mild steel might be subject to

corrosion

• Stal nierdzewna

kwasoodporna

• No

ś

no

ś

ć do 65/80 kg

• Wysuw 100%

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19,1 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Idealne dla

ś

rodowisk,

w których stal konstrukcyjna

mo

ż

e ulegać korozji

• Vysoce jakostní nerezová ocel

• Nosnost až 65/80 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19,1 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Ideální pro prost

ř

edí,

kde m

ů

že být ocel

vystavena korozi

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

80,000

DS0330

mm

kg

SL

TR A

B

C D E

F

G W 10,000 80,000

DS0330-0030 300 304.5 -

192 224

-

-

192 224 1.08 65

50

DS0330-0035 350 354.0 -

224 256

-

-

224 256 1.29 70

55

DS0330-0040 400 403.0 -

192 320 160

-

288 320 1.48 75

60

DS0330-0045 450 452.0 -

224 352 192

-

320 352 1.66 80

65

DS0330-0050 500 501.0 256 288 416 224 256 384 416 1.86 75

57

DS0330

-0055 550 550.5 288

320 480 256 288 416 448 2.07 70

50

DS0330

-0060 600 600.0 320

352 512 288 320 480 512 2.26 65

45

DS0330-0070 700 698.0 352 384 608 320 352 576 608 2.67 55

30

Stainless steel