Previous Page  56 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 194 Next Page
Page Background

50

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5517-60

• Load rating up to 60kg

• 100%+ extension

• 19mm slide thickness

• Brackets on drawer member

for bottom mounting

• Hold-in

• No

ś

no

ś

ć do 60 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 19 mm

• K

ą

towniki na profilu

wewntrznym

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Nosnost až 60 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 19 mm

• Úhelníky na panelu zásuvky

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

Notes:

• Fixing recommendation: 4mm wood screw/

6mm Euro screw

• For more information go to page 169 of

the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: 6mm šroub Euro/

Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t euro 6 mm/

Wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

80,000

5517-60

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ5517-6030

300

325.0

-

-

224

256

-

190

1.57

55

DZ5517-6035

350

374.2

-

-

224

256

-

240

1.85

57

DZ5517-6040

400

436.1

160

192

320

352

-

290

2.11

59

DZ5517-6045

450

498.0

160

192

320

352

-

340

2.38

60

DZ5517-6050

500

547.2

192

224

416

448

-

390

2.65

60

DZ5517-6055

550

596.4

-

224

448

480

250

440

2.96

60

DZ5517-6060

600

658.3

256

288

480

512

250

490

3.20

60

DZ5517-6065

650

707.5

256

288

544

576

250

540

3.49

58

DZ5517-6070

700

769.4

288

416

576

608

250

590

3.75

55

Ø4.8 x 7.0

Ø4.8

6.6 x 90º

E

F

TR

SL

50.0

26.0

D

C

B

A

32.0

18.0

30.0

19.1

9.6

15.0

1.6

53.4

30