Previous Page  54 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 194 Next Page
Page Background

48

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5517-50

• Load rating up to 55kg

• 100%+ extension

• 17.5mm slide thickness

• Bayonet mounting

• Hold-in

• No

ś

no

ś

ć do 55 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 17,5 mm

• Mocowanie bagnetowe

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Nosnost až 55 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 17,5 mm

• Bajonetová montáž

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

Notes:

• Bayonet mounting for metal cabinets and chassis

walls of between 0.8-1.2mm thickness

• Vertical (side) mounting only

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Bajonetová montáž pro kovové sk

ř

ín

ě

o tlouš

ť

ce st

ě

ny 0,8 – 1,2 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresec

Uwagi:

• Mocowanie bagnetowe dla szaf metalowych

o grubo

ś

ci

ś

cianki 0,8 – 1,2 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

80,000

5517-50

mm

kg

SL

TR

A

B

W

L

DZ5517-5035

350

374

250

250

1.79

51

DZ5517-5040

400

424

300

300

2.07

53

DZ5517-5045

450

473

350

350

2.33

55

DZ5517-5050

500

522

400

400

2.61

55

DZ5517-5055

550

571

450

450

2.89

55

DZ5517-5060

600

620

500

500

3.16

53

DZ5517-5070

700

731

600

600

3.69

50

13 mm 13 mm

53 mm

A + 1 ± 0.25 mm

0.8 - 1.2 mm

C †

L

4.5 mm

3.5 mm Ø

5 mm

53 mm

B -1 ±0.25 mm

C

L

3.5mmØ

5mm

4.5mm

CL

B

A

50

TR

SL

12.7

50