Previous Page  53 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 194 Next Page
Page Background

47

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2907

• Load rating up to 55kg

• 100%+ extension

• 9.6mm slide thickness

• Lock-out

• Front disconnect

• Optional enclosure

mounting brackets

• No

ś

no

ś

ć do 55 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 9,6 mm

• Blokada w poło

ż

eniu otwartym

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 55 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 9,6 mm

• Zajišt

ě

ní ve vysunuté poloze

• P

ř

ední odpojení

• Volitelné montážní úhelníky

pro elektrosk

ř

ín

ě

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Vertical (side) mounting only

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

10,000

2907

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ2907-0012

305

356

-

-

-

-

-

235.0 0.84

30

DZ2907-0014

356

406

-

-

-

-

-

285.8 1.00

35

DZ2907-0016

406

457

162.6

-

-

-

-

336.5 1.13

45

DZ2907-0018

457

508

-

-

164.8 314.3

-

387.3 1.27

50

DZ2907-0020

508

559

-

172.1 203.2 356.2

-

438.1 1.42

55

DZ2907-0022

559

610

-

-

213.0 407.0

-

488.9 1.55

55

DZ2907-0024

610

660

254.0 273.7

-

-

457.8 539.7 1.71

50

DZ2907-0026

660

711

140.3 232.4 269.1 416.6 508.6 590.5 1.87

50

DZ2907-0028

711

762

191.1 283.2 304.8 467.4 559.4 641.4 2.00

50

DZ2907-0030

762

813

-

241.9 319.9 518.2 610.2 692.1 2.16

50