Previous Page  52 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 194 Next Page
Page Background

46

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

5417EC

• Soft-close

• Load rating up to 55kg

• 100% extension

• 17.5mm slide thickness

• Opening pull force 25 N ± 5 N

• Soft-close on the last 45mm of

closing cycle

• Mi

ę

kkie domykanie

• No

ś

no

ś

ć do 55 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 17,5 mm

• Siła otwarcia: 25 N ± 5 N

• Mi

ę

kkie domykanie na

ostatnich 45 mm cyklu

zamykania

• Samozasunutí s tlumením

• Nosnost až 55 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 17,5 mm

• Síla otevírání: 25 N ± 5 N

• Samozasunutí s tlumením

na posledních 45 mm cyklu

zavírání

Notes:

• Fixing recommendation:4mm woodscrew/

M4 countersunk screw

• Vertical (side) mounting only

• Operating range 10° – 40°C

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides, mounted 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub se zápustnou

hlavou M4/Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Provozní rozsah: 10 ºC – 40 ºC

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t do drewna

4 mm/ Wkr

ę

t z łbem wpuszczanym M4

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Zakres pracy: 10 ºC – 40 ºC

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

80,000

5417EC

mm

kg

SL TR± 3 A

B

C

D

E

F

G W L

DZ5417-0040EC 400 400.2 160

192

-

-

128

160

288 2.22

45

DZ5417-0045EC 450 449.4 192

224

-

-

160

192

320 2.53

45

DZ5417-0050EC 500 498.6 160

192

256

288

192

224

384 2.81

50

DZ5417-0055EC 550 547.8 192

224

288

320

192

224

416 3.12

50

DZ5417-0060EC 600 597.0 224

256

352

384

224

256

480 3.41

50

DZ5417-0070EC 700 695.4 288

320

448

480

256

288

576 4.00

55

A

B

C

D

Ø4.5 ± 0.2

25.0

TR

SL

54.0

17.5

(Ø7.7 x 90°)

32.0

E

F

G

32.0

26.0

Ø4.5 ± 0.2

(Ø7.7 x 90°)

6.5

26.0

A

B

C

D

Ø4.5 ± 0.2

25.0

TR

SL

54.0

17.5

(Ø7.7 x 90°)

32.0

E

F

G

32.0

26.0

Ø4.5 ± 0.2

(Ø7.7 x 90°)

6.5

26.0

A

B

C

D

4.5 ± 0.2

25.0

TR

SL

54.0

17.5

(Ø7.7 x 90°)

32.0

E

F

G

32.0

26.0

4.5 ± 0.2

(Ø7.7 x 90°)

6.5

26.0