Previous Page  5 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 194 Next Page
Page Background

3

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Wprowadzenie

Najwi

ę

kszy na

ś

wiecie wybór seryjnych prowadnic teleskopowych dost

ę

pnych

z półki

Od 1962 roku Accuride jest liderem w projektowaniu i produkcji prowadnic teleskopowych, rozwi

ą

za

ń

ruchomych i

ułatwiaj

ą

cych dost

ę

p.

Nasze produkty zapewniaj

ą

płynne przemieszczanie ruchomych elementów, wydatnie ułatwiaj

ą

c optymalne

wykorzystanie przestrzeni, efektywne magazynowanie i łatwy dost

ę

p w celu naprawy i konserwacji.

Jako

ś

ć

Dysponuj

ą

c pierwszorz

ę

dnym parkiem maszynowym i oprzyrz

ą

dowaniem testowym jeste

ś

my w stanie zaoferować

komponenty wysokiej jako

ś

ci, niezawodnie działaj

ą

ce przez cały okres u

ż

ytkowania urz

ą

dzenia.

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadaj

ą

certyfikaty

ISO9001:2008

, a te działaj

ą

ce w Niemczech spełniaj

ą

ponadto norm

ę

ś

rodowiskow

ą

ISO14001:2004

.

Lokalna dost

ę

pno

ś

ć – szybka dostawa

Nasz ciesz

ą

cy si

ę

du

ż

ym powodzeniem program Quick Ship jest przeznaczony dla klientów

zainteresowanych dostaw

ą

gotowego produktu z magazynu. Cały asortyment gotowych

prowadnic i akcesoriów z oferty Quick Ship dost

ę

pny jest w sieci dystrybucyjnej Accuride.

Nasi dystrybutorzy, wspierani przez zespoły projektowe i techniczne Accuride, s

ą

ekspertami w

doborze wła

ś

ciwego rodzaju prowadnicy do danego zastosowania.

Prosimy o kontakt w celu otrzymania informacji o najbli

ż

szym partnerze dystrybucyjnym Accuride.

Ten katalog jest dost

ę

pny w wersji papierowej lub na naszej witrynie internetowej

www.accuride-europe.com

.

W miar

ę

zmieniaj

ą

cych si

ę

potrzeb rynku Accuride dopasowuje asortyment produktów obj

ę

tych programem Quick

Ship. Zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.

Najbli

ż

szy dystrybutor Accuride ch

ę

tnie poinformuje Pa

ń

stwa o dost

ę

pnych produktach.