Previous Page  48 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 194 Next Page
Page Background

42

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2002

• Two way travel

• Load rating up to 35kg

• 75% extension

• 9.5mm slide thickness

• Hold-in (at centre)

• Built-in mounting tabs

• Fixing hardware included

• Wysuw dwukierunkowy

• No

ś

no

ś

ć do 35 kg

• Wysuw 75 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 9,5 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

(na

ś

rodku)

• Wbudowane podpórki

monta

ż

owe

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• Oboustranný výsuv

• Nosnost až 35 kg

• Výsuv 75 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 9,5 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

(uprost

ř

ed)

• Vestav

ě

né montážní patky

• Spojovací materiál je součástí

dodávky

50,000

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/

4mm wood screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Vertical (side) mounting only

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/Vrut do

d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t do

drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

2002

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

W

L

DZ2002-0012-2

305

221.5

-

136.7

247.7

153.4

0.59

35

DZ2002-0014-2

356

272.3

-

187.5

298.5

204.2

0.69

35

DZ2002-0016-2

406

297.7

-

238.3

349.3

255.0

0.78

35

DZ2002-0018-2

457

323.1

200.2

289.1

400.1

305.8

0.89

35

DZ2002-0020-2

508

373.9

225.6

339.9

450.9

356.6

1.00

32

DZ2002-0022-2

558

399.3

251.0

390.7

501.7

407.4

1.08

31

DZ2002-0024-2

610

424.7

276.4

441.5

552.5

458.2

1.19

29

DZ2002-0026-2

660

475.5

301.8

492.3

603.3

509.0

1.28

27

DZ2002-0028-2

711

500.9

327.2

543.1

654.1

559.8

1.38

24

5.0

35.3

17.6

9.5

SL

4.6 x 5.3

C

A

111.3

28.4

24.9

4.6 x 5.3

B