Previous Page  47 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 194 Next Page
Page Background

41

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0201

• Load rating up to 50kg

• 75% extension

• 9.5mm slide thickness

• Basic, two-section slide

• Optional enclosure mounting

brackets

• No

ś

no

ś

ć do 50 kg

• Wysuw 75 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 9,5 mm

• Prowadnica podstawowa,

dwuelementowa

• Opcjonalne k

ą

towniki do

monta

ż

u w szafie elektrycznej

• Nosnost až 50 kg

• Výsuv 75 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 9,5 mm

• Výsuv základní, dvoudílný

• Volitelné montážní úhelníky pro

elektrosk

ř

ín

ě

10,000

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• For enclosure mounting brackets refer to

page 155

• For cable carriers refer to page 153

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Úhelníky pro montáž elektrosk

ř

íní – viz strana 155

• Držáky kabel

ů

– viz strana 153

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• K

ą

towniki do monta

ż

u szaf elektrycznych patrz

strona 155

• Prowadniki przewodów patrz strona 153

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

0201

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

G W L

DZ0201-0012

305

227

-

152.4 254.0

-

149.2 260.3 273.0 0.64

50

DZ0201-0014

356

277

-

203.2 304.8

-

200.0 311.1 323.8 0.73

50

DZ0201-0016

406

302

-

254.0 355.6

-

250.8 361.9 374.6 0.83

45

DZ0201-0018

457

328 203.2 304.8 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 0.94

45

DZ0201-0020

508

379 228.6 355.6 457.2 238.1 352.4 463.5 476.2 0.97

40

DZ0201-0022

559

405 254.0 406.4 508.0 263.5 403.2 514.3 527.0 1.07

40

DZ0201-0024

610

429 279.4 457.2 558.8 288.9 454.0 565.1 577.8 1.17

35

DZ0201-0026

660

481 304.8 508.0 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 1.26

30

DZ0201-0028

711

506 330.2 558.8 660.4 339.7 555.6 666.8 679.4 1.45

30

TR

SL

4.6 x 5.3 TYP.

101.6

A

B

C

SL - 3.0

25.4

15.9

G

F

E

D

111.1

25.4

12.7

4.6 x 5.3 TYP.

9.5

35.3