Previous Page  46 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 194 Next Page
Page Background

40

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2132DO

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/

4mm wood screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• For brackets refer to page 128.

Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO

• Horizontal mounting not recommended

• For more information go to page 169 of

the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/Vrut do

d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Volitelné úhelníky – viz strana 128.

Ne 2132-0025DO/0030DO/0035DO

• Vodorovnou montáž nedoporučujeme

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t do

drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Opcjonalne k

ą

towniki patrz strona 128.

Nie 2132-0025DO/0030DO/0035DO

• Monta

ż

poziomy niezalecany

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

•Hold-out in open position

•Load rating up to 35/50kg

•75% extension

•12.7mm slide thickness

(14mm with mounting bracket)

•Optional clip-on bracket for

bottom & platform mounting

•Front disconnect

•Hold-in

•Cam drawer adjust (3.2mm)

10,000

80,000

2132DO

mm

kg

SL TR A B C D E F G H I

W L 10,000 L 80,000

DZ2132-0025DO 250 163 96 -

-

-

-

192 -

-

-

0.45 50

35

DZ2132-0030DO 300 205 96 -

-

-

-

242 224 -

-

0.52 50

35

DZ2132-0035DO 350 260 128 -

-

-

-

292 224 -

-

0.64 50

35

DZ2132-0040DO 400 281 128 -

-

-

-

342 224 -

320 0.71 50

35

DZ2132-0045DO 450 331 128 224 -

-

-

392 224 -

352 0.78 48

35

DZ2132-0050DO 500 376 128 224 -

-

-

442 224 -

416 0.88 45

34

DZ2132-0055DO 550 415 128 224 320 -

-

492 224 352 * 0.98 42

33

DZ2132-0060DO 600 451 128 224 320 -

-

542 224 352 480 1.05 40

32

DZ2132-0065DO 650 488 128 224 320 416 544 592 224 352 544 1.16 37

31

DZ2132-0070DO 700 526 128 224 288 416 -

642 224 352 544 1.27 35

30

F

Ø4.6

E

D

C

B

A

60.5

10.6

35.0

9.0 TYP.

19.0

32.0

4.7x7.9 TYP.

4.4x9.5 TYP.

Ø4.4 TYP.

4.4x9.5 TYP.

Ø4.6 TYP.

Ø6.4 TYP.

34.3

21.6

12.7

12.7 TYP.

11.4 TYP.

9.0

128.0

G

H

I

480.0

SL

TR

*2132-0055DO

11.2†

PAT.PEND.

12.7

35.3

633XX

† Hole not available for 2132-0025DO

Otwór niedost

ę

pny dla 2132-0025DO

Otvor není dostupný pro 2132-0025DO

•Zatrzask w pozycji otwartej

•No

ś

no

ś

ć do 35/50 kg

•Wysuw 75 %

•Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

(14 mm z k

ą

townikiem

monta

ż

owym)

•Opcjonalny k

ą

townik wpinany dla

monta

ż

u do dna i blatu

•Funkcja rozł

ą

czania frontu

•Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

•Krzywka pozycjonowania szuflady

•P

ř

idržení v otev

ř

ené poloze

•Nosnost až 35/50 kg

•Výsuv 75 %

•Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

(14 mm s montážním úhelníkem)

•Volitelný p

ř

ipínací úhelník pro

montáž ke dnu a pod desku

•P

ř

ední odpojení

•P

ř

idrženi v zasunuté poloze

•Vačka pro regulaci zásuvky