Previous Page  43 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 194 Next Page
Page Background

37

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2109

55.4

35.3

62 Min.

95.3 Max.

12.7

4.1

58.7

36.8

1.9

Ø 3.6

Ø 4.4

38.1

E

544†

D

C

A

60.5

9

35

B

10.6

24.4

Ø 4.4 4.7 x 7.9

4.4 x 9.5

11.2

95.3 Max.

62 Min.

*

*

*

25.4

6.4

4.6 x 10.3

25.4

F

SL

TR

12.7

† 2109-0065-2

• Load rating up to 35kg

• 75% extension

• 12.7mm slide thickness

• Height adjustable brackets

included

• Front disconnect

• Hold-in and hold-out

• Optional clip-on bracket for

bottom mounting

• No

ś

no

ś

ć do 35 kg

• Wysuw 75 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• K

ą

towniki o regulowanej

wysoko

ś

ci w zestawie

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej i

w pozycji wysuni

ę

tej

• Opcjonalny k

ą

townik wpinany

dla monta

ż

u do dna

• Nosnost až 35 kg

• Výsuv 75 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• Úhelníky s nastavitelnou

výškou jsou součástí dodávky

• P

ř

ední odpojení

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze a

ve vysunuté poloze

• Volitelný p

ř

ipínací úhelník pro

montáž ke dnu

50,000

2109

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

DZ2109-0030-2

300

205

96

-

-

-

242 215.9 0.87

35

DZ2109-0035-2

350

260

128

-

-

-

292 215.9 0.99

35

DZ2109-0040-2

400

281

128

-

-

-

342 215.9 1.07

30

DZ2109-0045-2

450

331

128

224

-

-

392 215.9 1.14

30

DZ2109-0050-2

500

376

128

224

-

-

442 292.1 1.23

25

DZ2109-0055-2

550

415

128

224

320

-

492 292.1 1.33

25

Notes:

• Fixing hardware included

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Vertical (side) mounting only

• *For optional clip-on brackets refer to page 128.

Not 2109-0030, 2109-0035

• For more information go to page 169 of

the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Spojovací materiál je součástí dodávky. Maximální

výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Volitelné úhelníky – viz strana 128.

Ne 2109-0030/0035

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Elementy zł

ą

czne w zestawie. Maksymalna

wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Opcjonalne k

ą

towniki patrz strona 128.

Nie 2109-0030/0035

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD