Previous Page  41 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 194 Next Page
Page Background

35

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2421

• Load rating up to 16kg

• 75% extension

• 8mm slide thickness

• Low profile: only 20mm high

• No

ś

no

ś

ć do 16 kg

• Wysuw 75 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 8 mm

• Niski profil – wysoko

ś

ć tylkko

20 mm

• Nosnost až 16 kg

• Výsuv 75 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 8 mm

• Nízký profil – výška pouze

20 mm

80,000

Notes:

• Fixing recommendation: M3 screw/3mm

wood screw

• Max. head. ht. 1.8mm/Ø5.6mm

• Horizontal mounting not recommended

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M3/Vrut do d

ř

eva

3 mm

• Maximální výška hlavy 1,8 mm/Ø 5,6 mm

• Vodorovnou montáž nedoporučujeme

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M3/Wkr

ę

t do

drewna 3 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 1,8 mm/Ø 5,6 mm

• Monta

ż

poziomy niezalecany

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

2421

mm

kg

SL

TR A

B

C D E

F

G H W L

DZ2421-0020 200 132

-

-

145.0 160.0 -

-

145.0 160.0 0.23 13

DZ2421-0025 250 182

-

-

195.0 210.0 -

150.0 195.0 210.0 0.28 15

DZ2421-0030 300 220

-

160.0 245.0 260.0 -

190.0 245.0 260.0 0.34 16

DZ2421-0035 350 257

-

210.0 295.0 310.0 -

225.0 295.0 310.0 0.39 16

DZ2421-0040 400 294

-

260.0 345.0 360.0 -

265.0 345.0 360.0 0.45 15

DZ2421

-0045 450 331 205

.0 310.0 395.0 410.0 190.0 300.0 395.0 410.0 0.51 13

DZ2421-0050 500 381 230.0 360.0 445.0 460.0 225.0 337.0 445.0 460.0 0.56 11