Previous Page  39 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 194 Next Page
Page Background

33

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

7400-50SC

• Self-close

(lengths 500-700mm)

• Load rating up to 45kg

• 100%+ extension

• 13mm slide thickness

• Hold-in

• Bayonet mounting

• Samodomykanie

(500 mm – 700 mm)

• No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Wysuw 100 % +

• Grubo

ś

ć prowadnicy 13 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Mocowanie bagnetowe

• Samozasunutí

(500 mm – 700 mm)

• Nosnost až 45 kg

• Výsuv 100 % +

• Tlouš

ť

ka výsuvu 13 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Bajonetová montáž

80,000

Notes:

• Self-close is only available on lengths 500-700mm

• Bayonet mounting for metal cabinets and chassis

walls of between 1.0-1.2mm thickness

• Vertical (side) mounting only

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Samozasunutí je dostupné pouze pro délky

500mm – 700 mm

• Bajonetová montáž pro kovové sk

ř

ín

ě

o tlouš

ť

ce

st

ě

ny 1,0 – 1,2 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Samodomykanie jest dost

ę

pne wył

ą

cznie dla

długo

ś

ci 500mm – 700 mm

• Mocowanie bagnetowe dla szaf metalowych

o grubo

ś

ci

ś

cianki 1,0 – 1,2 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

7400-50

mm

kg

SL

TR

A

B

W

L

DZ7400-5030-2

300

314

200

200

1.01

40

DZ7400-5035-2

350

364

250

250

1.18

41

DZ7400-5040-2

400

414

300

300

1.36

42

DZ7400-5045-2

450

464

350

350

1.53

45

DZ7400-5050SC-2

500

512.5

325

325

1.59

45

DZ7400-5055SC-2

550

562.5

375

375

1.85

43

DZ7400-5060SC-2

600

612.5

425

425

1.93

41

DZ7400-5065SC-2

650

662.5

475

475

2.20

39

DZ7400-5070SC-2

700

712.5

525

525

2.29

38

13 mm

13 mm

53 mm

B - 1 ± 0.25 mm

C

L

13 mm

13 mm

53 mm

A + 1± 0.25 mm

1.0 - 1.2 mm

C †

L