Previous Page  38 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 194 Next Page
Page Background

32

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3832TR/3832HDTR

* 3832TR only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate

Oznaczenie DZ dla błyszcz

ą

cej powierzchni ocynkowanej, DB dla powierzchni ocynkowanej w kolorze czarnym, DW dla powierzchni w kolorze białym

P

ř

edpona DZ pro jasné pozinkování, DB pro černé pozinkování, DW pro bílé elektrolytické pokovení

3832TR/

3832HDTR

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

W L

*3832-0030TR

300

305

-

-

-

192

-

-

0.83

42

DZ3832-0030HDTR 300

305

-

-

-

192

-

-

0.83

42

*3832-0035TR

350

356

-

-

-

242

-

-

0.98

43

DZ3832-0035HDTR 350

356

-

-

-

242

-

-

0.98

43

*3832-0040TR

400

406

-

-

-

292

288

-

1.13

44

DZ3832-0040HDTR 400

406

-

-

-

292

288

-

1.13

44

*3832-0045TR

450

457

-

320

-

342

320

-

1.31

45

DZ3832-0045HDTR 450

457

-

320

-

342

320

-

1.31

45

*3832-0050TR

500

508

-

320

-

392

384

-

1.47

45

DZ3832-0050HDTR 500

508

-

320

-

392

384

-

1.47

45

*3832-0055TR

550

559

224

416

-

442

416

-

1.62

45

DZ3832-0055HDTR 550

559

224

416

-

442

416

-

1.62

45

*3832-0060TR

600

610

224

416

-

492

352

480

1.75

45

DZ3832-0060HDTR 600

610

224

416

-

492

352

480

1.75

45

*3832-0065TR

650

660

224

416

512

542

352

512

1.89

44

DZ3832-0065HDTR 650

660

224

416

512

542

352

512

1.89

44

*3832-0070TR

700

711

224

416

512

592

352

544

2.06

43

DZ3832-0070HDTR 700

711

224

416

512

592

352

544

2.06

43

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood

screw/6mm Euro screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Use for side (vertical) mount only

• Drawer width should not exceed slide length

• Not for lateral file drawer applications or where the

drawer is wider than it is deep

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub

Euro/Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Ší

ř

ka zásuvky by nem

ě

la p

ř

ekročit délku výsuvu

• Není vhodný pro kartotékové zásuvky nebo tam,

kde je ší

ř

ka zásuvky v

ě

tší než její hloubka

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t euro

6 mm/Wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Szeroko

ś

ć szuflady nie powinna przekraczać

długo

ś

ci prowadnicy

• Nieodpowiednie do zastosowa

ń

w szufladach

kartotekowych lub je

ż

eli szeroko

ś

ć szuflady jest

wi

ę

ksza od jej gł

ę

boko

ś

ć

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD