Previous Page  37 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 194 Next Page
Page Background

31

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3832TR/3832HDTR

• Touch release – push drawer

front to open or close

• Opens drawers approximately

50-125mm from the

closed position

• Activation force:

3832TR = 5kg

3832HDTR = 8kg

• Load rating up to 45kg

• Stay-closed feature

• Heavy duty stay-closed option

3832HDTR

• 100% extension

• 12.7mm slide thickness

• Front disconnect

• Hold-in

• Cam drawer adjust (3.2mm)

• Otwieranie dotykowe –

nacisn

ą

ć front szuflady, aby

otworzyć lub zamkn

ą

ć

• Otwiera szuflady na ok.

50 mm – 125 mm od pozycji

zamkni

ę

tej

• Siła aktywacji:

3832TR = 5 kg

3832HDTR = 8 kg

• No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Funkcja zatrzasku w pozycji

wsuni

ę

tej

• Opcja zatrzasku w pozycji

wsuni

ę

tej dla wi

ę

kszych

obci

ąż

e

ń

: 3832HDTR

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Krzywka pozycjonowania

szuflady

• Otev

ř

ení dotykem – zatlačením

na p

ř

ední stranu zásuvky ji

otev

ř

ete nebo zav

ř

ete

• Otevírá zásuvky p

ř

ibližn

ě

na 50 mm – 125 mm ze

zav

ř

ené polohy

• Aktivační síla:

3832TR = 5 kg

3832HDTR = 8 kg

• Nosnost až 45 kg

• Funkce p

ř

idrženi

v zasunuté poloze

• Volitelné p

ř

idrženi v zasunuté

poloze pro v

ě

tší zatížení:

3832HDTR

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• P

ř

ední odpojení

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Vačka pro regulaci zásuvky

80,000

† Hole not available for 3832-0030TR/HDTR

Otwór niedost

ę

pny dla 3832-0030TR/HDTR

Otvor není dostupný pro 3832-0030TR/HDTR

†† Hole not available for 3832-0040/50/60TR/HDTR

Otwór niedost

ę

pny dla 3832-0040/50/60TR/HDTR

Otvor není dostupný pro 3832-0040/50/60TR/HDTR

60.5

17.8

35

128 †

A

9

B

C

D

TR

10.6

4.7 x 7.9

Ø4.4

Ø4.4 x 9.5

31

9

21.6

34.3

Ø4.6 (4x)

35

128

224 †

SL

12.7

E

F

11.4

12.7 ††

Ø4.6 x 9.5

Ø6.4

2

TR

12.7

45.7