Previous Page  35 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 194 Next Page
Page Background

29

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3832SC/3832HDSC

• Two self-close options

• Closing/opening force – 

SC: 14 – 27 N per slide

HDSC: 27 – 41 N per slide

• Load rating up to 45/50kg

• 100% extension

• 12.7mm slide thickness

(14mm with mounting bracket)

• Optional clip-on bracket for

bottom and platform mounting

• Front disconnect

• Hold-in

• Cam drawer adjust (3.2mm)

• Dwie opcje samodomykania

• Siła zamykaj

ą

ca/otwieraj

ą

ca –

SC: 14 – 27 N na prowadnic

ę

HDSC: 27 – 41 N na

prowadnic

ę

• No

ś

no

ś

ć do 45/50 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

(14 mm z k

ą

townikiem

monta

ż

owym)

• Opcjonalny k

ą

townik wpinany

dla monta

ż

u do dna i blatu

• Funkcja rozł

ą

czania frontu

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Krzywka pozycjonowania

szuflady

• Dv

ě

možnosti samozasunutí

• Síla zavírání/otevírání –

SC: 14-27 N na výsuv

HDSC: 27-41 N na výsuv

• Nosnost až 45/50 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

(14 mm s montážním

úhelníkem)

• Volitelný p

ř

ipínací úhelník pro

montáž ke dnu a pod desku

• P

ř

ední odpojení

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

• Vačka pro regulaci zásuvky

10,000

80,000

3832SC/

3832HDSC

mm

kg

SL

TR A

B

C D E

F

W L 10,000 L 80,000

*3832-0030SC 300 286

-

-

-

231

-

-

0.90

48

42

DZ3832-0030HDSC 300 286

-

-

-

231

-

-

0.90

48

42

*3832-0035SC 350 356

-

-

-

281

-

-

1.04

49

43

DZ3832-0035HDSC 350 356

-

-

-

281

-

-

1.04

49

43

*3832-0040SC 400 406

-

-

-

331 288

-

1.20

50

44

DZ3832-0040HDSC 400 406

-

-

-

331 288

-

1.20

50

44

*3832-0045SC 450 457

-

320

-

381 320

-

1.33

50

45

DZ3832-0045HDSC 450 457

-

320

-

381 320

-

1.33

50

45

*3832-0050SC 500 508

-

-

-

431 384

-

1.50

50

45

DZ3832-0050HDSC 500 508

-

-

-

431 384

-

1.50

50

45

*3832-0055SC 550 559

-

416

-

481 416

-

1.67

50

45

DZ3832-0055HDSC 550 559

-

416

-

481 416

-

1.67

50

45

*3832-0060SC 600 610 224 416

-

531 352 480 1.82

50

45

DZ3832-0060HDSC 600 610 224 416

-

531 352 480 1.82

50

45

*3832-0065SC 650 660 224 416 544 581 352 512 1.96

49

44

DZ3832-0065HDSC 650 660 224 416 544 581 352 512 1.96

49

44

* 3832SC only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate

Oznaczenie DZ dla błyszcz

ą

cej powierzchni ocynkowanej, DB dla powierzchni ocynkowanej w kolorze czarnym, DW dla powierzchni w kolorze białym

P

ř

edpona DZ pro jasné pozinkování, DB pro černé pozinkování, DW pro bílé elektrolytické pokovení

† Hole not available for 3832-0030SC/HDSC

Otwór niedost

ę

pny dla 3832-0030SC/HDSC

Otvor není dostupný pro 3832-0030SC/HDSC

‡ Hole not available for 3832-0040SC/HDSC

& 3832-0050SC/HDSC

Otwór niedost

ę

pny dla 3832-0040SC/

HDSC & 3832-0050SC/HDSC

Otvor není dostupný pro 3832-0040/50SC/HDSC

45.7

12.7