Previous Page  25 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 194 Next Page
Page Background

19

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2601

• Load rating up to 45kg

• 100% extension

• 12.7mm slide thickness

• Low profile – only 26.3mm high

• Hold-in

• No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

• Niski profil – wysoko

ś

ć tylkko

26,3 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Nosnost až 45 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

• Nízký profil – výška pouze

26,3 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

80,000

Ø7.4

TR

SL

E

D

C

B

A

E

C

B

A

26

44

12.6

12.6

4.6 x 7.9 TYP.

†††

15.2

21.6

TYP.

34.3

9 TYP.

21.6

Ø4.6 TYP.

34.3

26

21.6

TYP.

9 TYP.

21.6

4.6 TYP.

4.6 x 7.9 TYP.

Ø6.3 TYP.

Ø6.3 TYP.

D

††

††††

††††

Ø4.6 x 7.9

15.1

26.0

8.99

21.6

Ø4.57

2601-0015

12.7

26.3

2601

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

W

L

DZ2601-0015

150

147.5

78

-

-

-

-

0.32

12

DZ2601-0020

200

209

128

-

-

-

-

0.44

16

DZ2601-0025

250

259

128

-

-

-

-

0.55

25

DZ2601-0030

300

308

128

224

-

-

-

0.67

32

DZ2601-0035

350

357

128

224

-

-

-

0.78

35

DZ2601-0040

400

406

128

224

320

-

-

0.89

45

DZ2601-0045

450

456

128

224

352

-

-

1.01

45

DZ2601-0050

500

505

128

224

352

416

-

1.11

35

DZ2601-0055

550

554

128

224

352

448

489

1.23

30

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro

screw/4mm wood screw. Max. head. ht.

2mm/Ø7.8mm

• Horizontal mounting not recommended

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub

Euro/Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2 mm/Ø 7,8 mm

• Vodorovnou montáž nedoporučujeme

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t euro

6 mm/Wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2 mm/Ø 7,8 mm

• Monta

ż

poziomy niezalecany

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

† Hole not available for 2601-0030

Otwór niedost

ę

pny dla 2601-0030

Otvor není dostupný pro 2601-0030

†† 2601-0040

††† Hole not available for 2601-0040

Otwór niedost

ę

pny dla 2601-0040

Otvor není dostupný pro 2601-0040

†††† Hole not available for 2601-0015

Otwór niedost

ę

pny dla 2601-0015

Otvor není dostupný pro 2601-0015