Previous Page  23 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 194 Next Page
Page Background

17

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3732

• Load rating up to 40kg

• 100% extension

• 12.7mm slide thickness

(14mm with mounting bracket)

• Optional clip-on bracket for

bottom and platform mounting

• Unhanded push-latch

disconnect

• Hold-in

• No

ś

no

ś

ć do 40 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,7 mm

(14 mm z k

ą

townikiem

monta

ż

owym)

• Opcjonalny k

ą

townik wpinany

dla monta

ż

u do dna i blatu

• Obustronne (uniwersalne)

rozł

ą

czanie przyciskowe

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

• Nosnost až 40 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,7 mm

(14 mm s montážním

úhelníkem)

• Volitelný p

ř

ipínací úhelník pro

montáž ke dnu a pod desku

• Univerzální západka k odpojení

zatlačením

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

80,000

TR

35.0

9.0 TYP.

128.0 †

60.3

4.4 x 6.9 TYP.

Ø4.4 TYP.

9.5

21.6

9.0

35.0

128.0

12.7

11.4 TYP.

34.3

Ø4.6 TYP.

Ø6.4 TYP.

12.7 TYP.

4.6 x 9.5 TYP.

A

B

C

D

E

F

G

SL

480.0

32.0

3732-0055

12.7

37.0

† 3732-0030 = 96mm

3732

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

F

G W L

DZ3732-0030

300

292

-

-

-

230.8 224

-

-

0.74

40

DZ3732-0035

350

356

-

-

-

280.8 224

-

-

0.87

40

DZ3732-0040

400

406

-

-

-

330.8 224

-

320 0.99

40

DZ3732-0045

450

457

-

320

-

380.8 224

-

352 1.11

40

DZ3732-0050

500

508

-

320

-

430.8 224

-

416 1.25

40

DZ3732-0055

550

559

-

320

416 480.8 224

352

-

1.37

40

DZ3732-0060

600

610

224

416

-

530.8 224

352

480 1.50

40

DZ3732-0065

650

660

224

416

544 580.8 224

352

544 1.63

40