Previous Page  22 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 194 Next Page
Page Background

16

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2731CL

Uwagi:

• Zalecenia dot. mocowania: wkr

ę

t M3/M4

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5mm/Ø8,3mm

• Prowadnica lewa i prawa uniwersalna

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Notes:

• Fixing recommendation: M4 or M3

• Max. head height 2.5mm/Ø8.3mm

• Slide is unhanded

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue.

• Please refer to 2D CAD drawing for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: M3/M4

• Maximální výška hlavy 2,5mm/Ø8,3mm

• Stranov

ě

symetrický výsuv

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

Výkresech